fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUM

Kahese karjääri oskused – seminarid sihtide seadmisest ja nende poole liikumise toetamisest

09.04.2021

Spordigümnaasiumi õppursportlased tegutsevad igapäevaselt nii koolis kui ka spordis, enda arengu suunal. Selle tiheda tegutsemise käigus võib olla lihtne ära kaduda automaatsesse tegutsemislainesse ja teha tegevusi justkui automaatpiloodil. Murekohaks saab see, et minnakse läbi igapäevategevuste ilma teadlikult millelegi kindlale keskendumata ja ilma kindla sihita. Nii tegutsedes on areng võimalik, aga see on kindlasti väiksem, kui teadlikult tähelepanuga kohal olla, enda igapäevastes tegevustes ning teada enda pikaajalisi sihte.

Sel õppeaastal on õppursportlastele korraldatud mitmeid seminare. Üks neist oli eesmärkide seadmise ning kasutamise õppimiseks nii spordis kui ka koolis. Selle käigus said noored õppida eesmärkide seadmise põhimõtteid ning harjutada endale oluliste eesmärkide seadmist. Pärast seminare said noored seada endale konkreetsed arengu- ja tegevuseesmärgid õppehooajaks koostöös klassijuhatajate ja treeneritega. Kui sihid paigas ja ka tegevuseesmärgid valitud, millele keskenduda, on väga oluline neid igapäevaselt kasutada. Selles osas on õppursportlastel isiklik vastutus enda eesmärke aeg-ajalt meelde tuletada ja analüüsida. Samuti saavad seda protsessi toetada treenerid ja õpetajad, eesmärke koos analüüsides ning vajadusel kohandades. Esimesed seminarid toimusid veel hübriidformaadis, kus osad õppursportlased osalesid kohapeal ja teised liitusid MS Teamsi teel. Veebivahendusel ühineti nii õpilaskodust, Otepäält kui ka näiteks Hispaania treeninglaagrist.

Eesmärkide seadmine on üks asi, aga nende järgimine ja neile kindlaks jäämine hoopis midagi muud. Enda arendamisel tuleb ju pidevalt ette väljakutseid ning ka eesmärgid võiksid olla sellised, mis on kergelt mugavustsoonist väljas, mis juba ette tähendab, et tuleb ebamugavusi ning raskusi seljatada. Seega keskendus teine seminar just raskustega toimetulekule ning enda ressursside arendamisele, et endale olulisel arengusuunal edasi liikuda. Selles seminaris käsitleti viite peamist ressurssi, mida õppursportlased arendama saaksid hakata. Teades kahese karjääri nõudmisi ja tuletades meelde fakti, et meil kõigil on endiselt 24 tundi päevas, siis on väga oluliseks esimeseks ressursiks aja planeerimise oskus. Teiseks ressursiks, et koormusega toime tulla ja parimal viisil enda arengusse panustada, on uni ning puhkamine. Seminaril arutati noortega, miks see vajalik on ja kuidas seda soodustada.

Lisaks räägiti veel kolmest olulisest ressursist, milleks olid positiivse salvestamine ja võimendamine, korraliku „kütuse“ tagamine nii kehale kui ajule ehk korralik ja mitmekülgne toit ning sotsiaalsete suhete hoidmine ja arendamine. Nende kõikide ressursside kasulikkus tuleb aga välja ainult siis, kui nende arendamisega teadlikult ja järjepidevalt tegutseda. Küll aga on oluline, et võtta üks väike samm korraga, mis hetkel kõige olulisem tundub ning see endale harjumuseks treenida ja alles siis järgmine samm edasi võtta või oskust edasi arendada.

Teised seminarid toimusid juba täielikult veebi teel, mistõttu oli hea kogeda, et hoolimata sellest, et seminarid toimusid distantsilt, oli osalejaid päris palju ning mitmed neist olid valmis ka kaasa rääkima. Seminarid aitasid õppursportlastele nende oskuste arendamiseks esimesed teadmised edasi anda ning koostöös treenerite ja õpetajatega saab kool nende oskuste arengut toetada. Küll aga on peamine vastutus siiski õppursportlastel endil, kes saavad uusi teadmisi praktikasse hakata panema oma arengusse panustamisel ja heaolu eest hoolitsemisel.

Jalus