fbpx
Otsi
 

Uudised

E-GÜMNAASIUM

Kandideeri e-gümnaasiumi õppestipendiumile

08.05.2020

Audentese e-gümnaasium kuulutab välja konkursi viiele 2020/2021. õppeaasta õppestipendiumile, et toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekaid ja aktiivseid õpilasi. Stipendiumile võivad kandideerida kõik põhikooli lõpetanud noored ja täiskasvanud, kes tahavad jätkata oma õpinguid e-õppe vormis.

Stipendiumi määramise eelduseks on õpilase

  • põhikooli lõpuhinded vähemalt „4“ või „5“ või
  • gümnaasiumi kursuste hinded vähemalt „4“ ja „5“.

Kasuks tuleb

  • edukas osavõtt ainealastel olümpiaadidel või konkurssidel ning
  • kõrge õpimotivatsioon ja oskus õppida iseseisvalt.

Stipendium katab täiskoormusega õpet kuni 26 kursust ning sisaldab liitumist e-kursustega, individuaalset juhendamist ja õppenõustamist, personaalset tagasisidet tehtud töödele ning arvestustel ja eksamitel osalemist.

Kui õpilane säilitab väga hea õppeedukuse ja lõpetab kõik e-kursused hindele „4“ või „5“, siis on tal võimalik taotleda õppestipendiumi ka järgmiseks õppeaastaks.

Stipendiumi taotlemiseks esita alljärgnevad dokumendid:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (koopia);
  • vaheklassi (11. või 12. klass) kandideerimisel e-kooli või õpilasraamatu väljavõte läbitud kursuste ja hinnetega;
  • motivatsioonikiri.

Saada need dokumendid aadressile e-gumnaasium@audentes.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. mai 2020.

Lisainfo
Vera Korelskaja-Novikova
e-gümnaasiumi juhataja
Audentese erakool
Mobiil 591 96660
vera.korelskaja-novikova@audentes.ee

Jalus