fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOL

Kas 2–4-aastane laps võiks minna lastekooli?

10.03.2023

Enne esimesse klassi astumist on paljud lapsed käinud juba beebi- ja eelkoolis ning nii mõnigi on osalenud ka 2–4-aastastele mõeldud tundides.
Audentese lastekooli juhataja Karin Pae selgitab, miks tasub otsustada lastekoolis õppimise kasuks.

Kui beebikooli puhul on oluline koos lapsega veedetud aeg, mis on sisustatud mitmekülgselt ja arendavalt, siis eelkooli eesmärk on aidata lapsel koolieluga kohaneda ning anda teadmised ja oskused, mida ta vajab esimeses klassis õppimiseks ning hakkama saamiseks.

Paljud vanemad seisavad aga küsimuse ees, mis on 2–4-aastase lapse tunniskäimise eesmärk. Olgu tegu mängu-, põnni- või mudilaskooliga, nimetusel ei ole siin erilist tähtsust ja targem on sõnale „kool“ selles vanuses mitte nii suurt kaalu anda. Kooliaeg oma tõelises tähenduses algab siiski esimesse klassi astumisel.

Kindlasti ei saa kord nädalas toimuvaid 2–4-aastastele mõeldud tunde segamini ajada lasteaiaga – neid kahte ei peaks omavahel võrdlema või vastandama. Mõlemad toetavad lapse arengut: lasteaed viis päeva nädalas, tunnid mängu-, põnni- või mudilaskoolis üldjuhul kord nädalas.

Igas vanuses on oma eesmärk

  • 2-aastasele on tunnid tore aeg, kus ta tunneb rõõmu koos vanema või vanavanemaga tegutsemisest. Sellises turvalises ja arendavas keskkonnas omandab laps oskusi ning teadmisi just põnevate ettevõtmiste kaudu.
  • 3-aastane osaleb tunnis juba iseseisvalt, õppides toime tulema ja kohanema ilma vanema või vanavanemata. Selles vanuses omandab laps teadmisi ja oskusi peamiselt vaadeldes, kuulates, kompides, mängides ning matkides.
  • 4-aastases äratab tunnis osalemine loomulikku huvi õppimise vastu. Ka tema õpib eelkõige mängu kaudu. Mida rohkem tahab laps uurida ja mängida, mida mitmekülgsem, turvalisem ning põnevam on õpikeskkond, seda kiiremini ta areneb.

Tunnis peab olema tore
Kui lapsel on maast madalast juba hea ja mänguline õpikogemus, siis kohaneb ta paremini ka eelkooli ning päris kooliga. Seega tuleb lastekoolis osalemine 2–4-aastasele kasuks juhul, kui ta tunneb seal pakutavatest tegevustest rõõmu. Siis tulevad ka uued teadmised, oskused, kohanemisvõime ja õpihuvi.

Tutvun Audentese lastekooli võimaluste ja vastuvõtuga.

Jalus