fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakooli uudiskiri

Katrin Pihl: „Keeleõpetajal on suur vastutus“

19.02.2016

Katrin Pihl_370x240_2016Meie võõrkeele õppetooli juht Katrin Pihl, kellel on õpetajastaaži juba 24 aastat, rääkis Audentese võõrkeeleõpetuse eesmärkidest ja eripärast.

Audentese võõrkeeleõpetajad on koondunud võõrkeele õppetooli. Mis on selle õppetooli juhi peamised ülesanded?
Oluline on õppetooli inimesi liita. Meil on näiteks traditsioon, et igat kooliaastat alustame koos augusti keskel Pärnus Eesti inglise keele õpetajate seltsi seminaril. See paneb aluse ühtsustundele ja annab õppeaastale kindla alguspunkti. Loengute kuulamise käigus tekib meil ühiseid mõtteid ja plaane.

Õppetooli juhi peamised ülesanded on näha tervikut ja tegeleda õppekava arendustööga, teha koostööd teiste õppetoolidega, planeerida koolitusi, kooliüritusi jms. Kõige tähtsam on toetada kolleege, märgata edusamme ja kitsaskohti, otsida uusi võimalusi ning leida mõistlikke lahendusi.

Mis teeb meie kooli võõrkeeleõpetuse eriliseks?
Ma olen uhke selle üle, et meil on oma kooli õpetajate koostatud inglise keele õpikute sari „Step by Step“, mida tunneme läbi ja lõhki . See annab meie kooli keeleõpetusele kindla raami ja süsteemi. Audentes on sarja „Step by Step“ kodu ning me koolitame ja nõustame ka teiste koolide õpetajaid. Meie keeleõpe on teemapõhine, mis annab võimaluse arendada loomingulist ja kriitilist mõtlemist.

Hea meel on ka selle üle, et meie vene keele õpetaja Jelena Panfilova on uue vene keele õppematerjali „Вверх по лестнице“ kaasautor. Järgmisel kooliaastal saame alustada vene keele õpetamist selle tänapäevase ja eesti lastele mõeldud õppematerjali põhjal.

Kuna meie võõrkeeleõpetajad on kõik hästi erinevad isiksused, jõuame tänu ideede paljususele parima tulemuseni. Rakendame ju keeleõpetuses ühiseid kokkulepitud põhimõtteid.

Millised teemad on sel õppeaastal fookuses?
Keel on eelkõige suhtlusvahend, kuid kõige selle kõrval on oluline arendada õpilaste loomingulisust, eneseanalüüsioskust ja kultuuripädevust. Anname õpilasele strateegiad ja taktikad keele osaoskustega (lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine, keelestruktuurid) toimetulekuks. Seisame selle eest, et tund oleks huvitav, mitmekesine ja hariv ning seonduks igapäevaeluga.

Millised tegevused ja üritused seovad eri vanuseastmeid ning õppetoole?
Meie õpetajad toimetavad ühtse perena. Eelkooli õpetajal on selge pilt õpilasest, kes tuleb 1. klassi. 4. klassis algab B-võõrkeele (vene keel) õpe. See ei ole kerge. Kuuendas klassis alustab õpilane A-võõrkeele B-taseme õpinguid, et jõuda 9. klassi lõpuks tasemele B1+.
Suhtume igasse õpilasse individuaalselt. Kuna võõrkeeled on rasked, õpetab üht õpilast tihti korraga mitu meie õpetajat. Siht on selge: saavutada konkreetses olukorras parim.

Võimaluse korral kutsume kooli külalisi, et õpilasi motiveerida ning nende maailmapilti rikastada ja avardada. Sel õppeaastal tegid 8. klassid ja 9. klass läbi interaktiivsed kultuuritunnid. Samuti osalevad 8. ja 9. klassi õpilased IB õpilaste ettevõtmistes. Oli tore, kui õpetajate päeval asendas mind minu enda õpilane IB-st, kes tegi 7. klassidele tunni inglise keele dialektidest.

Traditsiooniks on saanud koolisisene 7.–9. klassi inglise keele võistlus English Language Contest, kus õpilased saavad proovile panna oma funktsionaalse lugemisoskuse B1-tasemel. Alati oleme osalenud ülelinnalisel 7. klasside viktoriinil, kus igal aastal on erinev teema (sel korral “England“).

Märtsis on tulemas keeltenädal. See algab 14. märtsil emakeelepäevaga. Teisipäev, 15. märts on pühendatud vene keelele. Siis võivad kõik õpilased osaleda interaktiivses vene keele mängus.

Kolmapäeval, 16. märtsil saavad meie kooli kõige väiksemad õpilased näidata oma rõõmu inglise keele õppimisest, esitades rütmisalme ja räppi.

Vanemad õpilased uurivad suurmeest, kes aitas inglise keelel saada maailmakeeleks. See on muidugi Shakespeare, keda tutvustame nüüdisaja kontekstis. Tänavu möödub tema surmast 400 aastat ning käesolev aasta on kuulutatud ülemaailmseks Shakespeare’i aastaks.

Toimetamist ja uurimist jätkub kõikidele keelerühmadele. 5.–9. klassis valmivad Shakespeare’i elu ja loomingut kajastavad plakatid, mis pannakse üles aula ette. Õpilased saavad vastata plakatite põhjal küsimustele ning toimuvad ka Shakespeare’i-teemalised töötoad „Life“, „Globe“ ja „Characters“.

Neljapäeval, 17. märtsil ei saa me unustada Iirimaad, sest seal tähistatakse püha Patricku päeva. Nii oleme meiegi rohelistes riietes ja õpime koos iiri tantsu.

Selleks et näidata maailma mitmekesisust, võtame nädala kokku eksootilist Jaapani kultuuri tutvustades.

Keeleõpet rikastavaid erinevaid projektitöid jätkub kõikidele klassidele õppeaasta ringselt.

Milliseid uuendusi planeerite järgmiseks õppeaastaks?
Mõtleme edasi, kuidas aineid omavahel paremini lõimida ning kas ja kuidas on mõttekas mõnd ainet õpetada inglise keeles. Kindlasti kasutame tulevikus veel rohkem IB õppe elemente. Ühtlasi kavatsen tihedamat koostööd teha vene keele õpetajatega.

Meie kooli moto on „Tarkus, tervis, tasakaal“. Kuidas see võõrkeele õppimises välja paistab?
Keeleõpetajal on suur vastutus. Me saame rääkida lugusid, arutleda ning õpetada mõtlema ja mõtet väljendama. Õppimist ei saa toimuda, kui õpilane ei tunne ennast tunnis turvaliselt. Keele kaudu peegeldame oma tundeid ja jagame üksteisega teadmist, õpime tundma ennast ja oma võimeid. Rõõmus õpilane on terve.

Tarkust jagades hoiame tasakaalu traditsiooniliste ja tänapäevaste õpimeetodite vahel. Seejuures saame targemaks ühiselt: koos õpilastega ja õpilastelt õpime iga päev ka meie, õpetajad.

Kooli moto järgimisel on ka suurepärane tulemus: Audentese õpilased on tuntud hea inglise keele oskuse poolest. Inglise keele on põhikooli lõpueksamiks valinud paljud meie õpilased ning selle eksami keskmine hinne on Audenteses püsinud aastaid 4,6 ja 4,8 vahel.

Missuguseid rõõme pakub õpetajatöö?
Õpetajatöös naudin seda, et näen lähedalt inimese arengut tema kõige tundlikumas, teismelise eas. See on aeg, kui inimest saab emotsiooni ja jutuga, mis talle korda läheb, suunata ning mõjutada.

Rõõm on see, kui endised õpilased sind meeles peavad ja tänama tulevad. Olen õnnelik, sest mul on neid palju.

Jalus