fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Kaugõppe positiivne pool

18.12.2020

Kui kevadel tuli distantsõppele ehk kaugõppele üleminek äkki ja kogemusi oli koolil vähe, siis nüüdseks oleme sellest palju õppinud: koolil on olemas distantsõppe eeskiri ja kokku on lepitud keskkonnad, kus õpe toimub. Ühtlasi oskame praegu juba pakkuda erilaadseid lahendusi, mis arvestavad õppija vajadustega.

Kui olla üksteise suhtes toetav ja hooliv, siis on võimalik edasi liikuda. Ka aeg on edasi läinud ja distantsõpet soovitatakse nüüd nimetada kaugõppeks.

Oleme läbi mõelnud, kuidas õpetada
Kool on veebitundide pidamiseks kasutusele võtnud Teamsi keskkonna, mis on mugav nii õpilasele kui ka õpetajale.
Tänu varem läbitud koolitustele on õpetajatel selge, mis sobib veebitunniks ja mis mitte ning mida õpilane saab teha pärast iseseisvalt. Peame oluliseks lapsi mitte üle koormata arvuti taga istumisega, vaid proovime leida mõistliku tasakaalu vahetult veebitunnis toimuvate õppetegevuste ning ekraanivälise teadmiste ja oskuste omandamise vahel. Õpetajad teavad nüüdseks palju paremini, kuidas õpetamist kaugõppe jaoks kohandada, ja jälgivad, kui palju õpetamisest veebi kaudu reaalselt pärale jõuab.
Õpilane vajab ka veebitunnis tunnet, et õpetaja paneb teda tähele, ja seetõttu on veebitunnis oluline olla õpetajaga visuaalses kontaktis. Kodusteks töödeks aga antakse õpilastele eelkõige selliseid tegevusi, mis arendavad loovust ja iseseisvust ning õpetavad kasutama eri allikaid.

Vaja on kujundada õppimise rutiin
Õpioskused ja -harjumused ning iseseisva töötamise oskus on õpilastel erinevad. Et õppimine oleks tõhusam, tuleb õpilasel iseseisvalt aega planeerida, päevakava koostada ja teha koduseid ülesandeid igal koolipäeval, et need ei kuhjuks. Õpilane peab kujundama uue rutiini ja sellest kinni pidama.
Loomulikult tunnevad õpilased puudust õpetaja ja klassikaaslastega silmast silma suhtlemisest ning enamikule neist on selge, et klassis koos õppida oleks kergem. Aga leidub ka suur hulk neid õpilasi, kellele kodus õppimine sobib hoopis paremini kui tavaõpe, sest neile meeldib ise aega planeerida ja oma õppimist juhtida.

Õpetajale antav tagasiside on oluline
Väga väärtuslik on pidev tagasiside õpetajale, sest selle järgi oskab ta oma tööd kohendada: näiteks edasiliikumise sammu lühendada või pikendada ning eksiarvamustele ja puudustele rohkem tähelepanu pöörata.
Eri õpilastele sobivad erinevad lähenemised. Seega saab õpetaja individuaalse tagasiside põhjal jälgida, kuidas konkreetsel õpilasel õppimine sujub, ja parema tulemuse saavutamiseks lähenemist kohandada.

Laps vajab nii vanema kui ka õpetaja tuge
Kui märkate lapsevanemana oma lapse õppetöös takistusi, siis proovige välja selgitada, mis on selle taga ja mis aitaks teda edasi. Vajaduse korral võtke õpetajaga ühendust. Oluline on see, et õpilane ei jääks oma murega üksi ja et õpimotivatsioon ei kahaneks. Sageli on raskuse ületamiseks ja edukogemuse saamiseks vaja vaid väikest julgustust või suunamist.
Õppimine nõuab pingutust ja õppimise edukust ei näita ülesannete tegemise kiirus, vaid õpitust arusaamine. Seega tuleks keeruline ülesanne jagada osadeks ja õppida väikeste ampsudena. Õppimisel on oluline ka järjekindel harjutamine ja julgus eksida.

Võtke olukorrast parim
Kindlasti tuleb kaugõppe puhul saavutada tasakaal õppimise, ekraani taga olemise ja füüsilise liikumise vahel. Seepärast leidke aeg ja võimalus ennast koos perega sirutada: käige õues jalutamas või sportimas.
Kuna ei ole teada, kui kaua selline olukord kestab, on ärevus loomulik. Selleks, et rahutus ei takistaks õppimist ja keskendumist, olge üksteisele toeks ning säilitage rahu. Lõppude lõpuks on kaugõppel ka omad võlud: laps saab sagedamini hommikul välja magada ja senisest enam oma lemmikvaldkonnaga tegeleda, pere on rohkem koos ning ühisteks ettevõtmisteks jääb enam aega.

Jalus