fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Lastekooli uudiskiri

Kersti Klauks: „Olen lastega koos olles väga palju õppinud“

16.12.2015

Lastekool_Kesrti Klauks_370x240Kersti Klauks on Audentese lastekoolis töötanud juba 15 aastat. Ta on suurepärane rühmaõpetaja, kelle tööga on rahul nii lapsed, nende vanemad kui ka kolleegid.

Kuidas sai Sinust Audentese lastekooli õpetaja?
Õppisin ülikoolis alus- ja esiõpetust ning lapsepsühholoogiat. Ülikooli lõpetamise ajal tehti mulle ettepanek tulla õpetajaks Audentese lastekooli. Võtsin pakkumise vastu ja olen selle valikuga tänase päevani väga rahul. See töö annab suurepärase tunde.

Milline on hea õpetaja?
Hea õpetaja on eelkõige rahulik, ta märkab ja arvestab igat last. See ei ole alati lihtne, aga kogemusest on siin palju kasu.
Iga laps vajab õppimiseks ja edasi liikumiseks erinevat suunamist ning tuge. Ühele lapsele on tarvis ainult väikest kiitust, teine aga vajab julgustamist ja palju tuge, et õppetöös edasi jõuda.
Samuti nõuab iga rühm erinevat lähenemist. Ühele rühmale piisab, et õpetaja on soe ja hea suunaja, ning rühma lapsed toimetavad väga iseseisvalt ja üksteist aidates. Teine rühm vajab rangemat teenäitajat, et lapsed õigel teel püsiks.
Õpetajal tuleb seda kõike tunnetada ja sellekohaselt tegutseda.
Ühtlasi pean oluliseks anda lastele ausat ja vahetut tagasisidet, olgu selleks kiitus, tunnustav pilk või hoopis lastekooli maskoti Mukiga tubliduse kleeps või tempel.

15 aastat lastekoolis on pikk aeg. Mis motiveerib Sind õpetajatööd tegema?
Mulle meeldib laste oskus tunda eesmärgi poole liikudes rõõmu teekonnast endast, nad ei keskendu ainult sihile. Täiskasvanute maailmas on seda põhimõtet teinekord raske järgida. Lastes on ka väga palju siirust ja abivalmidust.
Need kogemused, mida töö laste ja erinevate peredega annab, on väga rikastavad ning väärtuslikud. On äraütlemata hea tunne, kui ühest perest tuleb lastekooli ja minu rühma juba mitmes laps. See on tunnustus ja tagasiside minu töö kohta.
Nende aastate jooksul on olnud sellega seoses lõbusaid juhtumeid. Näiteks ütles üks vanem last lastekooli registreerides, et mis mõttes on rühmas kohad täis: juba tema lapse onu olevat käinud õpetaja Kersti juures. Siis tekkis mul küll küsimus, et kui kaua ma siis juba Audenteses olen olnud. Aga lihtsalt lapse ja tema onu vanusevahe ei olnud väga suur.
Audenteses motiveerivad mind töötama ka toredad töökaaslased ning soe ja toetav keskkond. Saan siin õpetajatööd tehes tugineda oma väärtushinnangutele ja kogemustele ning võin ise eesmärke seada.
Loomulikult on väga tähtis laste otsene tagasiside, sest nad on ausad ja vahetud. Kui laps ikka ütleb, et oli tore tund või vahva ülesanne, siis see läheb hinge ning annab jõudu. Laste siirad emotsioonid viivad edasi ja see ongi kõige magusam preemia.

Kas ja kuidas on Audentese lastekool aja jooksul muutunud?
Lastekoolil on nende aastatega palju kogemust juurde tulnud. Iga pere, kelle laps on siin õppinud, on andnud lastekooli arengusse oma panuse. Igal perel on oma eesmärgid, miks laps meie juures õpib. Tänu nendele inimestele on lastekool edasi liikunud ja leidnud oma suuna.
Lastekool on aja jooksul muutunud õppijakesksemaks: me lähtume õpetamisel rohkem lapsest ja tema arengust. Samuti väärtustame õppimist kui protsessi.
Peame oluliseks õppimist mängu kaudu. Eelkooliealiste laste õpetamisel on raske tõmmata mängu ja õppimise vahele konkreetset piiri. Ja see ongi lapsele hea ning loomulik keskkond.
Kindlasti on suure hüppe edasi teinud meie õppematerjal. Eri raskusastmega töölehed aitavad õppetööd diferentseerida: igale lapsele leidub just talle jõukohane ja motiveeriv ülesanne, et säiliks õpihuvi ning koolirõõm.

Kas ka lapsed on aja jooksul muutunud?
Ajapikku muutuvad kogemused, mida laps saab. Seepärast on juba ühest perest, samast keskkonnast ja sarnase kasvatusega lapsed väga erinevad. Samas on igal aastal ikka oma Tootsid, Teeled ja Arnod.
Võib-olla on rohkem muutunud hoopis vanemad, teadlikumaks ja mõtestatumaks oma laste kasvamise teel.

Mida ütleksid lapsevanemale?
Lapsega koos tegutsedes õpib suur inimene väga palju. Sageli tõdevad vanemad ise samuti, et laps on neid palju õpetanud.

Kuidas Sa oma akusid täidad ehk millega tegeled vabal ajal?
Mulle meeldib teha paljusid asju: lugeda, aiamaal toimetada, metsas käia, jalgrattaga sõita, matkata ja kõndida. Meeldib oma kätega midagi valmistada: õmmelda, küpsetada ja metsas puid teha. Tähtis on emotsioon tegevuse juures, tahe teha seda hea meelega.

Kuueaastaste õpilaste mõtted õpetaja Kerstist

Mihkel: „Õpetaja Kersti on tore. Väga tore. Ta tunneb juba kõiki tähti ja oskab ise väikeste tähtedega lugeda. Ta on üleni hea.“
Ann Loreen: „Ta on tore ja pikk ja rõõmus.“
Eva: „Mul on temaga väga huvitav olla. Ta on rõõmus ja väga ilus.“
Eliise : „Ta on armas. Ta õpetab toredasti.“
Britta: „Õpetaja Kersti õpetab hästi. Ta on alati rõõmus. Ta õpetas mind lugema.“
Martin: „Ta on hea ja lahke ja väga mängiv ja tore. Ta on väga kingituste tegija. Väga tore on ta.“

Jalus