fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIKLUBI, SPORDIKESKUS

Kodukorra muudatus alates 1. oktoobrist 2023

01.09.2023

Alates 1. oktoobrist 2023 muutub kodukord.

Olulisemad muudatused:

 • Täpsustatud on spordiklubi ja spordikeskuse mõiste ja osa.
 • Lisandub punkt 3.5 – Paketi klient saab majja siseneda kuni 30 minutit enne sulgemist.
 • Lisandub punkt 3.6 – Klient väljub basseinist ja lahkub ujulast 15 minutit enne sulgemist.
 • Täiendus punktis 4.1 – Audentese spordiklubi osutab teenuseid kliendile, kes on
  • sõlminud paketilepingu või noortespordi lepingu;
  • ostnud ühekorrapääsme või mitmekorra kaardi.
 • Lisandub punkt 4.2 – Audentese spordikeskus osutab teenuseid kliendile, kes on
  • sõlminud spordikeskuse kasutamise lepingu või ostnud korrakaardi, ühekorra- või grupipääsme;
  • rentinud ruumi.
 • Lisandub punkt 4.5 – Spordikeskuse kasutamise lepinguga klient siseneb Audentesesse kliendikaardi alusel.
 • Täiendus punktis 4.8 – Kliendikaart on Audentese omand. Paketi või noortespordi lepingu lõppemise järel tagastab klient kliendikaardi Audentesele pärast viimast treeningut.
 • Täiendus punktis 4.10 – Klient annab kliendikaardi kaotamisest Audentesele teada. Kuni niisuguse teavituseni vastutab klient ka selle kahju eest, mille on tema kliendikaarti kasutades tekitanud kolmas isik. Kliendikaardi duplikaadi eest tasub klient kehtiva hinnakirja alusel.
 • Lisandub punkt 4.11 – Kliendikaardi korduval maha unustamisel on Audentesel õigus klienti trenni mitte lubada või väljastada treeningusse saamiseks kliendikaardi duplikaat, mille eest tasub klient kehtiva hinnakirja alusel.
 • Muudatus punktis 5.2 – Audenteses võib iseseisvalt treenida isik, kes on vähemalt 15-aastane.
 • Muudatus punktis 5.3 – Alla 15-aastane laps viibib Audenteses vaid täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.
 • Täpsustus punktis 6.4 – Klient ei võta treeningusaali kaasa toitu (sh närimiskumm), gaseeritud või kleepuvaid jooke, klaastaarat ega teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • Täiendus punktis 6.9 – Kodukorra esmasel rikkumisel võib Audentes rikkujat hoiatada suuliselt või kirjalikult. Kui klient on rikkunud kodukorda mitmel korral, siis võib Audentes keelduda teenuse osutamisest. Nimetatud juhul Audentes tasutud makseid ei tagasta. Audentesel on õigus paluda isikul, kes rikub korda, eirab nõudeid või segab teisi inimesi, Audentese ruumidest ja territooriumilt lahkuda.
 • Täiendus punktis 11.5 – Pealtvaataja viibib võistluste ajal vaid porivaibaga kaetud alal, pallisaal 1 tribüünidel või pallisaal 2 rõdul, kus ei ole vahetusjalatsid kohustuslikud. 
 • Lisandub punkt 15.12 – Igasugune juhendatud treeningutegevus või treeningugruppide treenimine on lubatud vaid vastava lepingu sõlminud klientidele, kus on kokku lepitud täpne juhendatud tegevuse nädalapäev ja kellaaeg ning grupi suurus.
 • Lisandub punkt 18.11 – Igasugune juhendatud treeningutegevus või treeningugruppide treenimine on lubatud vaid vastava lepingu sõlminud klientidele, kus on kokku lepitud täpne juhendatud tegevuse nädalapäev, kellaaeg ja rada ning grupi suurus.

Vaatan kodukorda

Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil 699 6580 või e-posti aadressil [email protected].

Jalus