fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

huvikeskuse uudiskiri

Kokkuvõte eelmise rahuloluküsitluse tulemustest

23.11.2017

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata teid keskuse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude planeerimisel ja elluviimisel väga oluline.

Eelmisel õppeaastal tegutses iga kuu ringides kokku keskmiselt 120 õpilast. Rahuloluküsitlus näitas, et 87% neist osales huviringis rõõmuga ja 13% enamasti rõõmuga.

Paljud vanemad pidasid ringide valikut piisavaks või isegi suureks. Samas öeldi korduvalt välja soov, et huvikeskuses võiksid tegutseda ka male- ja näitering. Kuna neid ringe sooviti juba teist aastat järjest, alustasidki sel õppeaastal huvikeskuses nii näitering kui ka mõttemängude ring, kus õpilased saavad mängida nii malet kui ka muid mõtlemist arendavaid mänge. Veel selgus küsitlusest see, et valikus võiks olla loodusring. Samuti tegid vastajad ettepaneku, et robootikaringi peaks avama juba noorematele, st esimese kuni kolmanda klassi õpilastele.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat infovahetust kodu ja huvikeskuse vahel peeti väga heaks. Mitmel korral mainiti, et oleks tore saada meeldetuletus, kui koolivaheajal ringitööd ei toimu. Lapsevanemate sooviga arvestades saadame nüüdsest enne vaheaegasid selle meeldetuletuse välja.

Keskmine üldhinnang huvikeskusele oli kümnepallisüsteemis 9,14. Seejuures on 71% vastanutest kindlasti valmis ja 25% pigem valmis soovitama huvikeskuse ringe ka oma sõpradele ning tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, tunnustavate sõnade ja koostöö eest. Kutsume teid üles ka saabuval kevadel küsitlusele kindlasti vastama, sest ainult nii saame muuta huvikeskuse paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus