fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Kokkuvõte huvikeskuse rahuloluküsitlusest

21.05.2020

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid huvihariduse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Seekordse küsitluse saatsime välja hetkel, kus juba nädal aega oli riigis kehtinud eriolukord. Kaalusime kaua, kas küsitlust üldse nii keerulises situatsioonis välja saata, aga otsustasime seda järjepidevuse huvides siiski teha.

Eriolukorra tõttu on ka igati mõistetav, miks vastas küsitlusele vaid 34% huvikeskuse vanematest. Seda enam täname ja tunnustame neid, kes leidsid eriolukorras tagasiside andmiseks aega.

Küsitluses osalenud vanemate lastest tuleb huviringi rõõmuga 83% ja enamasti rõõmuga 17%. Huviringi tegevusega on väga rahul 63% ja pigem rahul 25% vanematest. Selgus, et huviringi õpetajaga on rahul 82% ja pigem rahul 10% vanematest.

Sel õppeaastal tegutses iga kuu meie ringides keskmiselt 189 õpilast, kelle vanemad ootasid õppeaasta alguses seda, et huviringi tegevus

 • oleks arendav, vaheldusrikas ja meeldiks lapsele;
 • pakuks rõõmu ja tegutsemislusti ning võimaldaks tegeleda huvipakkuvate teemade ja aladega;
 • arendaks ning annaks uusi teadmisi ja oskusi;
 • võimaldaks teha tutvust kitarri- ja klaveriõppega;
 • aitaks leida toredaid kaaslasi, kellel on sarnane huvi.

Samuti soovisid vanemad seda, et

 • huviringide valik oleks lai ja nende ajad ei kattuks, mis võimaldaks soovitud ringides osaleda;
 • lapse areng juba varem valitud huvialal (klaveri- ja kitarriõppes) jätkuks;
 • õpe oleks järjepidev ja lapsele antaks tagasisidet;
 • koostöö lapse ja õpetaja vahel oleks väga hea ning toetaks lapse arengut;
 • lapsel tekiks ringis osaledes valdkonna vastu püsiv huvi;
 • eelnevate aastate tasemel tegevus ja hea koostöö jätkuks.

Jalgratturi koolituse puhul peeti oluliseks, et laps sooritaks edukalt jalgratturi teooria- ja sõidueksami ning saaks selle kinnituseks jalgratta juhtimise õiguse ja jalgratturi juhiloa.

Enamik vanemaid pidas ringide valikut piisavaks või isegi väga heaks. Küsitlusest selgus, et huvikeskuses võiks olla ka peotantsuring, laste jooga, kokandus-, maalimis-, kalligraafia- ja programmeerimisring, eraldi kabering ja malering, pärimusmuusikaring ning DJ-koolitus. Sooviti veel puutööringi edasijõudnutele, viiuli ja lõõtspilli õppimise võimalust ning ansamblit, kus eri pille õppivad lapsed saaksid koos musitseerida.

Sügisel avame taas huviringid, mis on olnud laste seas juba aastaid populaarsed. Oodata on ka uusi ringe, mis muudavad valiku veel põnevamaks ja mitmekesisemaks.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja huvikeskuse vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Saime kiita info kiire liikumise ja asjakohaste teavituste eest.

Kolmandat õppeaastat ilmub huvikeskusel novembris ja mais oma uudiskiri. Selle väljaandega oli väga rahul või pigem rahul 94% vastanutest. Rõõmu teeb tagasiside, et uudiskirja peetakse põhjalikuks ja huvitavaks.
89% küsitluses osalenud vanemaid andis huvikeskusele kümne palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis lastekooli soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele.

Aitäh vastajaile tagasiside, tunnustavate sõnade ja asjalike parendusideede eest. Sel moel koostööd tehes saame muuta huvikeskuse veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus