fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

lastekooli uudiskiri

Kokkuvõte käesoleva õppeaasta rahuloluküsitlusest

16.05.2018

Igal kevadel saadame lastekooli lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata teid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude planeerimisel ja elluviimisel väga oluline.

Lastekooli rahuloluküsitluse kokkuvõte näitab, et küsitluses osalenud vanemate 2–6-aastastest lastest tuleb lastekooli rõõmuga 87% ja enamasti rõõmuga 12%. Õppetegevuse ja õppematerjalidega on väga rahul 77% ning pigem rahul 20% vanematest. Enamik küsitluses osalenutest märkis, et lastekool on õppeaasta jooksul vastanud (82%) või pigem vastanud (14%) ootustele.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja lastekooli vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Siiski mainiti mitmel korral, et listikirjad pole alati kohale jõudnud. Vaatame kindlasti üle, kuidas siin olukorda parendada.

Lastekooli uudiskirjaga oli väga rahul või pigem rahul 67% vastanutest. 31% ei osanud vastata, sest ei ole uudiskirjaga tutvunud. Tagasiside on tähtis: edaspidi püüame koostada uudiskirju, mis aina enam kutsuvad lugema ja meie tegemistega kursis olema.

Käesoleval aastal vastas küsitlusele 61% vanematest, nendest üle 89% andis lastekoolile kümne palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis lastekooli soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele. Täname vastajaid tagasiside, uute toredate mõtete ja tunnustavate sõnade eest. Vanemad andsid palju toredaid ideid, kuidas lastekooli tööd parendada. Meeskonnaga õppeaastat kokku võttes paneme need mõtted ja arvamused arutlusele, sest ainult nii saame muuta lastekooli veel paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus