fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

huvikeskuse uudiskiri

Kokkuvõte käesoleva õppeaasta rahuloluküsitlusest

07.05.2018

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata teid keskuse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude planeerimisel ja elluviimisel väga oluline.

Sel õppeaastal tegutses iga kuu ringides keskmiselt 210 õpilast. Rahuloluküsitlus näitas, et 82% neist osaleb huviringis rõõmuga ja 18% enamasti rõõmuga.

Vanemad ootasid õppeaasta alguses seda, et lapse huviringi tegevus oleks põnev, innustav ja loov, pakuks rõõmu, annaks uusi teadmisi ja oskusi ning arendaks last (just pilliõppe puhul). Samuti soovisid vanemad seda, et enne treeningut või kojuminekut huviringis veedetud aeg oleks hästi sisustatud. Oodati veel pühendunud õpetajaid, eelnevate aastate tasemel töö jätkumist ja head koostööd.

Paljud vanemad pidasid ringide valikut piisavaks või isegi suureks. Küsitlusest selgus, et huvikeskuses võiks olla ka loodus-, teadus- ja leiutamisring, eraldi malering, rahvatantsuring, balletiring ning midagi tantsulist, mis sobiks just poistele. Vastajad nimetasid veel, et valikusse võiks lisanduda savi-, origami- ja kokandusring, hispaania ja vene keele ring ning vanematele õpilastele mõeldud näitering. Lapsevanemad tegid ettepaneku, et ringid, mis täituvad väga kiiresti, võiksid toimuda mitmel korral nädalas.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja huvikeskuse vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Paaril korral mainiti, et pilliõppesse registreerimine on keeruline. Vaatame üle, kas siin saab olukorda parendada.

Novembrikuus ilmunud esimese uudiskirjaga oli väga rahul või pigem rahul 59% vastanutest. 41% ei osanud vastata. Seejuures nad mainisid, et ei eristanud uudiskirja muust Audentese infost, ja mitu vastajat ütles ausalt, et nad ei tutvunud uudiskirjaga. See aus tagasiside on tähtis: edaspidi püüame huvikeskuses koostada uudiskirju, mis aina enam kutsuvad lugema ja meie tegemistega kursis olema.

Küsitlusele vastas 51% vanematest, nendest üle 81% andis huvikeskusele 10 palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis huviringe soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, tunnustavate sõnade ja koostöö eest. Vanemad andsid palju toredaid ideid, kuidas huvikeskuse tööd parendada. Huvikeskuse meeskonnaga õppeaastat kokku võttes paneme need mõtted ja arvamused arutlusele.

Kutsume teid ka järgmisel kevadel küsitluses kindlasti osalema, et vastamisprotsent oleks kõrgem. Ainult nii saame muuta huvikeskuse paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus