fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Kokkuvõte lastekooli rahuloluküsitlusest

13.05.2020

Igal kevadel saadame lastekooli vanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Sel kevadel saatsime küsitluse välja ajal, kus vaid mõni päev hiljem algas riigis eriolukord. Seetõttu on mõistetav, miks vastas küsitlusele vaid 40% lastekooli vanematest. Seda enam täname ja tunnustame neid, kes leidsid eriolukorras tagasiside andmiseks aega.

Lastekooli rahuloluküsitluses osalenud vanemate 2–6-aastastest ja beebikooli lastest tuleb kooli rõõmuga 76% ning enamasti rõõmuga 15%. Õppetegevuse ja õppematerjalidega on väga rahul 85% ning pigem rahul 11% vanematest. Enamik küsitluses osalenuid märkis, et lastekool on õppeaasta jooksul vastanud (84%) või pigem vastanud (10%) ootustele. Selgus, et ka rühmaõpetaja on õppeaasta jooksul vastanud (89%) või pigem vastanud (6%) ootustele.

Infoallikaid puudutavast tagasisidest saab esile tõsta, et 81% vastanutest pidas vestlusi rühmaõpetajaga (enne ja peale koolitunde) väga heaks ja 15% pigem heaks. Infovahetust e-kirja teel (kirjalikud teated õpetajalt ja büroost, tagasiside õppetöö kohta) pidas 87% väga heaks ja 9% pigem heaks. Vajaliku info saamist kodulehelt pidas väga heaks 63% ja pigem heaks 25%. Lastekooli uudiskirjaga oli väga rahul või pigem rahul 85%.

90% küsitluses osalenud vanemaid andis lastekoolile kümne palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis lastekooli soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele.

Aitäh vastajaile tagasiside, tunnustavate sõnade ja asjalike parendusideede eest. Sel moel koostööd tehes saame muuta lastekooli veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus