fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Kokkuvõte lastekooli õppeaasta rahuloluküsitlusest

10.05.2019

Igal kevadel saadame lastekooli lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata teid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Lastekooli rahuloluküsitluses osalenud vanemate 2–6-aastastest ja beebikooli lastest tuleb kooli rõõmuga 75% ning enamasti rõõmuga 25%. Õppetegevuse ja õppematerjalidega on väga rahul 72% ning pigem rahul 17% vanematest. Enamik küsitluses osalenutest märkis, et lastekool on õppeaasta jooksul vastanud (72%) või pigem vastanud (22%) ootustele.

Nii e-kirja, õpetajaga peetud vestluse kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja lastekooli vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks.

Lastekooli uudiskirjaga oli väga rahul või pigem rahul 62% vastanutest. 34% ei osanud vastata, sest ei ole uudiskirjaga tutvunud. Paljud vanemad märkisid, et nad ei ole uudiskirja saanud. Siinkohal saame öelda, et kui vanem ei ole palunud teisiti, siis saadame kõigile lastekooli vanematele elektroonilise uudiskirja, mis ilmub kaks korda õppeaastas: detsembris ja mais. Kui uudiskiri mingil põhjusel teieni siiski ei jõua, siis leiate selle ka meie veebilehelt.

Käesoleval aastal vastas küsitlusele 60% vanematest, nendest üle 93% andis lastekoolile kümne palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis lastekooli soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele.

Täname vastajaid tagasiside, uute toredate mõtete ja tunnustavate sõnade eest. Vanemad andsid häid ja vajalikke ideid, kuidas lastekooli tööd parendada. Meeskonnaga õppeaastat kokku võttes paneme need mõtted ja arvamused arutlusele, sest ainult nii saame muuta lastekooli veel paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus