fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Kooli areng toob sära silmadesse

20.10.2023

Audentese erakool on viimase kuue-seitsme aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud ja arenenud. Seejuures on õpilaste ja nende vanemate huvi Audentese kooli vastu üha tõusnud. Suure hüppe on teinud esimesse klassi kandideerijate arv, mis on selle aja vältel peaaegu kahekordistunud. Kaks korda suuremaks on paisunud ka vaheklassidesse soovijate arv. Isegi kui tahaksime kõiki huvilisi kooli vastu võtta, on reaalne ruumiline keskkond seadnud õpilaste arvu kasvule ette kindlad piirid.

Koos õpilaspere kasvuga on mõistagi suurenenud ka vajadus uute õpetajate, tugispetsialistide ja lisaruumide järele. Ka sellise tunniplaani koostamine, mis võtaks koolimajades arvesse kõigi huve, on muutunud üha keerukamaks. Et areneva kooli väljakutsetega toime tulla, oleme igal aastal nii enda tegevusi kui ka ruume kohandanud ning ajakohastanud.

Õpikeskkonna arendamisse on olnud kaasatud nii õpilased kui ka lapsevanemad

Paar aastat tagasi küsisime õpilasesinduselt ja vanematekogult, milliseid arendusi nad esmajärjekorras tahaksid koolis ellu viia. Kuna kaks peamist soovi olid mänguväljaku ja õppeköögi uuendamine, tegimegi koostöös kooli nõukoguga otsuse investeerida just nendesse projektidesse.

Nüüdseks on mõlemad plaanid edukalt ellu viidud.

  • Uute õueatraktsioonidega täiendatud mänguväljak on loonud meie õpilastele mitmekülgsemad võimalused vaba aja veetmiseks ja liikumiseks. Lisasime mänguväljaku kõrvale ka madalseiklusraja, tänu millele veedavad lapsed nüüd värskes õhus rohkem aega ning arendavad füüsiliste oskuste kõrval ka sotsiaalseid suhteid, lävides mänguväljakul koolikaaslastega.
  • Uues õppeköögis saavad õpilased erinevates töötsoonides paremini kokkamist harjutada ja tervisliku toitumise põhimõtteid teadvustada.

Täiendavad õpperuumid ja uued õppevahendid alanud õppeaastaks

Lisaks tavapärasele sisustuse uuendamisele on kool alanud õppeaastaks juurde saanud veel päris mitu uut või muudetud klassiruumi.

  • Suures koolimajas rajasime raamatukogu alla uue käsitööklassi ja muutsime senise käsitööruumi täiendavaks eesti keele klassiks.
  • Väikese koolimaja kolmandale korrusele ehitasime kaks inglise keele klassi. Sama hoone 0-korrusele lisandunud uus muusikaklass tõi kaasa mitu eelist: nüüd saab liigutatava mööbli ja instrumentide valikuga muusikaklassi paindlikult kohandada nii lastekooli, erakooli kui ka eri ürituste tarbeks. See muudab õppetöö tõhusamaks ning keskkonna inspireerivamaks nii õpetaja kui ka laste jaoks.
  • Tehnoloogia pakub õppimiseks rohkem võimalusi ja aitab ajaga sammu pidada. Kuna tehnoloogia- ja veebipõhiseid õppematerjale kasutatakse tundides üha enam, on meie kool järjekindlalt juurde soetanud nutitahvleid ja tahvelarvuteid. Mõlemas koolimajas saab õppetööks kasutada mobiilseid tahvelarvutite klasse.

Kindlasti uuendame ja täiendame nende vahendite valikut ka edaspidi.

Kooli kasvamise juures ei unusta me personaalsust

Kuigi õpilaste arv on kasvanud, ei ohverda me Audentese erakoolile omast ja olulist personaalsust: iga õpilane väärib individuaalset lähenemist ja tähelepanu. Hoolitseme selle eest, et õpilased tunneksid end koolis hästi ning et meie koolipere liikmed oleksid üksteisega tuttavad. Pakume õpilastele parimat võimalikku haridust ja õpikeskkonda ning soovime seda teha ka edaspidi. Seetõttu ei suurenda me klasside täituvuse ülempiiri ja ei ava täiendavaid paralleelklasse.

Tulevikus kavatseme siiski koolimajasid laiendada ja õpikeskkonda veelgi enam ajakohastada. Praegu astume selle plaani elluviimiseks esimesi samme.

Käänuline, aga põnev rada

Kuigi arenev ja kasvav kool esitab õpetajatele ning teistele töötajatele aeg-ajalt väljakutseid, on see teekond põnev ja valmistab palju rõõmu.

Meie pingutusi on märganud ka õpilased ja lapsevanemad. Tagasisideküsitluse vastustes on meile avaldatud palju tunnustust selle eest, et oleme muutuvate olukordadega alati kohanenud ning pakume endiselt kvaliteetset haridust ja õpikeskkonda. See tunnustus kinnitab, et oleme õigel teel, ja motiveerib meid samas vaimus jätkama.

Jalus