fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

lastekooli uudiskiri

Koolikatsed- või vestlused on ukse ees

04.12.2017

Paljud vanemad, kelle laps alustab järgmisel sügisel esimeses klassis kooliteed, peavad varsti langetama otsuse, milline kool valida. Kas lähtuda lapse huvidest ja soovidest, tema sõprade koolivalikust, perekonna traditsioonidest, kooli mainest, asukohast, õppekavast, pedagoogilisest lähenemisest või hoopis edetabeli kohast?

Kooli valik
Lapsele sobiliku kooli valib perekond pärast eri koolide kaalumist ja uurimist. Aga sageli ei saa pere jääda rahulikult sügist ootama isegi siis, kui kool on välja valitud. Paljudes õppeasutustes toimuvad enne õpilaste nimekirja kinnitamist koolikatsed, kooli- või koostöövestlused või koolivalmidusvestlused. Nimetused on kooliti erinevad, aga selle ettevõtmise eesmärk on üldjoontes sama: valida välja just sellesse kooli sobivad õpilased. Olgu siis tuvastamisel lapse kindlad erioskused või lihtsalt teatud kriteeriumid, kui soovijaid on mitu korda rohkem kui kohti kooli esimeses klassis.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on kooli valik lapsele vaba, kui soovitud õppeasutuses jagub kohti. Igas koolis kehtib vastuvõtukord, mis lähtub kooli õppe- ja kasvatuseesmärkidest ning jääb seejuures haridus- ja teadusministri määruse raamidesse. Vastuvõtukord peab olema väljas kooli veebilehel.
Me ei jõua siin artiklis arutleda selle üle, kas põgusad koolikatsed- või vestlused näitavad ikka lapse teadmisi ja oskusi, vastavad õigusaktidele või kas need üldse on eetilised ja lähtuvad lapsest. See on juba eraldi teema. Saame vaid tõdeda, et uue aasta algul need katsed- või vestlused paljudes koolides paratamatult toimuvad.

Lapsevanema meelespea
Selleks et koolikatsed- või vestlused sujuksid kogu perele valutult, anname vanematele mõne kasuliku soovituse.

 • Koolivestlusele minek on igal juhul uudne kogemus nii lapsele kui ka vanemale. Seepärast selgitage lapsele, kuhu ja miks te lähete. Kui olete mõlemad algavast ettevõtmisest teadlikud, siis suudate paremini keskenduda ja rahulikuks jääda.
 • Andke lapsele teada, et koolivestlus on põnev sündmus, kus õpetajad tahavad temaga tuttavaks saada ning kindlaks teha, mida ta teab ja oskab. Samas selgitage, et eesootav koolivestlus ei ole mäng.
 • Koolivestlusele minnes vältige vestlust koolivestluse olulisusest ja määravast tähtsusest lapse tulevases elus. See tekitaks vaid lisapinget.
 • Tuletage lapsele meelde, et viisakas käitumine on alati sobilik.
 • Võimaluse korral võtke koolivestluse päev vabaks, et olla lapse jaoks olemas. Kiirustamine ja sahmimine tekitab lapsele stressi.
 • Tehke endale aegsasti selgeks, kuidas kooli juurde sõita ja kuidas on parkimine korraldatud. Ühtlasi uurige välja, mis tuleb koolivestlusele kaasa võtta (pinal, vahetusjalanõud jms).
 • Hoolitsege selle eest, et laps oleks koolivestluse päeval hästi puhanud ja söönud. Ka tema lemmikpluus või -kott aitab meeleolu üleval hoida.
 • Ka juhul, kui Te ise pabistate, säilitage lapse huvides rahu.
 • Andke lapsele koolivestlusele kaasa kallistus või musi ning teadmine, et Teie armastus ja toetus on temaga.
 • Kui laps tuleb koolivestluse ruumist välja, siis vältige küsimuste rahet. Andke talle aega rahulikult olukorrast väljuda. Käest kinni võtmine, kallistus või pai on esmatähtis. Tunnustage last, et ta andis sellel hetkel endast parima.
 • Seejärel küsige lapselt, mida ta sel päeval veel tahaks teha. Lapsed on erinevad: mõni on nii väsinud, et soovib lihtsalt puhata, teine tahab midagi head süüa või hoopis koos vanemaga midagi vahvat ette võtta.

Mida teha pärast tulemuste selgumist?
Kui kõik läks koolivestlusel ootuspäraselt ja laps alustab sügisel õpinguid soovitud koolis, siis on loomulikult põhjust rõõmustada ja uhkust tunda ning jääda juba tarkusepäeva ootama.
Kui aga vastus ei ole ootuspärane, siis olge nii iseenda kui ka lapsega aus. Teil on õigus olla kurb ja pettunud, aga enam ei aita koolikatse- või vestluse siunamine, enese süüdistamine väheses panustamises, eitamine, naljaks keeramine, muretuse ja lõbususe teesklemine, teema vältimine või süüdlase otsimine. Pidage meeles, et Teie ülesanne on oma last igas olukorras toetada.
Koolikatsetele- või vestlustele minnes on üldjuhul teada, et soovijaid on rohkem kui kohti, ja sellega tuleb arvestada. Mõnes koolis jääb nimekirjast välja lausa kolm neljandikku koolivestlusel osalenutest. Täiskasvanu ei osutu ju ka valituks igale kandideeritud töökohale. Koolikatsed- või vestlused on loomulikult oluline hetk lapse ja tema pere elus, aga seda hetke ei peaks üle tähtsustama.

Jalus