fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Küprosel õuesõppe kogemusi vahetamas

30.09.2019

Erasmus+ programmi projekti „Õpetajate juhtimisoskuste ning eneseteadlikkuse arendamine ja toetamine“ raames viibisin õpirändel Küprosel vahemikus 22.–26. aprillil 2019. Kursuse korraldajaks oli sealne organisatsioon STANDOutEDU, kellega meil on varasemaidki kogemusi. Koolitusfirma kasutas formaati, mille puhul mitu kursust käivituvad paralleelselt, osa tegevusi (ülddidaktika ja pedagoogika) toimusid ühiselt ja spetsiifilisemad (kunsti, spordi, IKT ja loodusainetega seonduvad) vastavalt 2–7-liikmelistes rühmades. Mina osalesin õpirühmas, mis tegeles keskkonnahariduse valdkonnaga (Environmental Education for Sustainable Developemant in outdoor settings).

Koolitusel tutvustati konkreetseid meetodeid, mida koolitundides saaks kasutada, ja mille abil säästva arengu ideid edasi anda. Arutati, kuidas õpetamisel kaasata mitteformaalseid haridusasutusi ja mängiti läbi erinevaid tegevusi, mis sobivad õuesõppeks ning kujundavad õpilaste keskkonnateadlikkust. Õuesõppele kohaselt toimus uur osa tegevustest väljas, metsas ja mere ääres, külastasime kohalikku mahefarmi ja rahvusparki. Vahetasime teistest Euroopa riikidest pärit kolleegidega kogemusi, arutasime kooliprobleeme ja leidsime rohkesti kokkupuutepunkte.

Tutvustatavate meetodite hulgas oli nii mõndagi tuttavat kui ka uusi inspireerivaid ideid. Kursuse käigus saime põgusa ülevaate Küprose koolide keskkonnahariduslikust tegevusest ja võimalustest ning tutvusime piirkonna loodusega. Arvan, et koolitus on eeskätt sobiv algajatele õpetajatele, kes alles avastavad, kuidas kasutada õppetegevuses ümbritsevat looduskeskkonda ning kaasata mitteformaalseid struktuure nagu näiteks looduskeskused ja erinevad ettevõtted kooli keskkonnaharidustegevusse.

Külli Relve
bioloogia õpetaja

Jalus