fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakooli uudiskiri

Lapsevanemad hindavad valitud erakoole kõrgelt

19.02.2016

Koolimaja_370x240Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava erakooliseaduse (EKS) § 222 muudatuse jõustumise korral ähvardab erakoole hüppeline õppemaksu tõus.

Erakoolide lapsevanemate seas värskelt tehtud uuringust selgub, et õppemaksu tõus tooks peredele kaasa makseraskused. Seni puudusid kavandatava seadusemuudatuse mõju kohta uuringud ning haridus- ja teadusministeerium pole EKS-i muutmise eelnõus sellekohaseid mõjusid arvesse võtnud.

Tänapäevase hariduse ja erakoolide toetuseks tekkinud kodanikualgatus Avalikult Haridusest tegi koostöös riigikogu kultuurikomisjoniga uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada EKS-i muudatuse sotsiaalsed ning majanduslikud mõjud otsesele sihtrühmale ehk lapsevanematele. Sellekohane küsimustik saadeti kõikidesse Eesti erakoolidesse ja küsimustele vastas 3643 lapsevanemat 38 erakoolist.

Värskes uuringus tõdes ca 75% vastanutest, et õppemaksu kuni 30% tõus tooks kaasa perele makseraskused; neist pooled satuksid makseraskustesse juba siis, kui õppemaks kerkiks kuni 10%. Võimalik õppemaksu tõus seab lapsevanema raske valiku ette: kas vahetada lapse kooli või leida võimalus oma sissetuleku suurendamiseks.

Küsitluse tulemused näitavad, et lapsevanemad eelistavad koolivahetuse asemel pigem võtta juurde lisatööd või parandada majanduslikku olukorda muul moel. Kooli vahetamine tooks vanemate arvates kaasa nii emotsionaalseid kui ka pedagoogilisi raskusi.

Tähelepanuväärne on fakt, et erakoolide lapsevanematest on ca 98% oma lapse kooliga  rahul ega taha seda vahetada. Kooli valikul peeti prestiižist ja akadeemilisest edust palju olulisemaks kooli suhtumist lapsesse, tema vajaduste arvestamist, sobivaid väärtushinnanguid ja lapse vaimse tervise toetamist.

Tutvun lähemalt küsitluse kokkuvõttega

Jalus