fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Lastekool toetab eakohast arengut

20.04.2018

Mida mängulisemat ja avastuslikumat igapäevaelu laps elab, seda kindlam on, et temast kasvab nutikas ning loominguline täiskasvanu. Sellele uuringupõhisele teadmisele tuginedes pakub Audentese lastekool juba 1995. aastast alates mitmekülgset arenemis- ja õppimisvõimalust beebieast koolieani.

Mitmekülgne keskkond beebidele
Beebikoolis osaleb laps koos vanemaga, et ühiselt laulda, kuulata muusikat ja rütme, lugeda liisusalme, võimelda ning mängida mitmesuguseid mänge alates sõrme- ja hüpitusmängudest kuni peituseni. Pakkudes lapsele mitmekülgset tegevust, saab vanem õpetaja käe all oma lapse arengule sihipäraselt kaasa aidata.

Beebikooli tundides saavad kokku ka vanemad, keda ühendavad samad rõõmud ja mured. Koos on hea kõiki puudutavatel teemadel arutleda ja kogemusi vahetada. Vajaduse korral saab vanem siit ka abi: tihti oskab just beebikooli õpetaja anda head nõu, kust beebiga seotud murele lahendust otsida. Kui aga muretsemiseks ei ole põhjust, siis suudab õpetaja lapsevanema kindlasti maha rahustada.

Mudilas- ja väikekoolis on igal vanuserühmal oma eesmärk
2-aastasele mõeldud mudilaskoolis on tunnid tore aeg, kus laps tunneb rõõmu koos vanema või vanavanemaga tegutsemisest. Sellises turvalises ja arendavas keskkonnas omandab laps oskusi ning teadmisi just põnevate ettevõtmiste kaudu.

3-aastane osaleb mudilaskooli tunnis juba iseseisvalt, õppides toime tulema ja kohanema ilma vanema või vanavanemata. Selles vanuses omandab laps teadmisi ja oskusi peamiselt vaadeldes, kuulates, kompides, mängides ning matkides.

Väikekooli tund äratab 4–5-aastases lapses loomulikku huvi õppimise vastu. Ka tema õpib eelkõige mängu kaudu. Mida rohkem tahab laps uurida, avastada ja mängida ning mida mitmekülgsem, turvalisem ja põnevam on õpikeskkond, seda kiiremini ta areneb.

Eelkool toimub esimesele klassile eelneval aastal
Lapse koolivalmidus kujuneb sammhaaval ning sellega kaasnevad muutused füüsilises, vaimses ja sotsiaalses arengus. Eelkool annab võimaluse koolieluga kohaneda. Laps mõistab, et koolis vaheldub tund vahetunniga: tunnis toimub õppetöö, vahetund on aga puhkepausiks ja sõpradega mängimiseks.

Eelkool arendab last mitmekülgselt. Õppetöö sisaldab lugema, kirjutama ja arvutama õppimist, aga ka sotsiaalsete oskuste edendamist. Numbrite ja tähtede tundmise kõrval on sama olulised näiteks kuulamis- ja vaatlemisoskus, suhtlemisjulgus, käeline osavus, eneseväljendus, jagamisoskus, kingapaelte kinnisidumine, toimetulek emotsioonidega jpm.

Õppetöö on eelkoolis lapsesõbralik ja toetab loomulikku arengut. Võtmeks uute teadmiste ja oskuste juurde on mäng, sest just mängu kaudu kinnistub omandatu paremini ning tekib uudishimu ja koolirõõm.

Eelkool aitab lapsevanemal mõista, kas laps on valmis kooliteed alustama. Pelgalt lugemis- ja arvutamisoskusest koolis hakkama saamiseks ei piisa. Tähtis on lapse terviklik areng, õpihuvi ja soov lahendada ka neid ülesandeid, mis nõuavad pingutamist.

Kindlasti on eelkool väga hea võimalus lapsele, kes ei käi lasteaias või on oma loomult raskemini kohanev. Mõtestatud ja mitmekülgne õpe enne esimesse klassi astumist annab lapsele vajalikud teadmised ja oskused ning enesekindluse.

Lastekool ja lasteaed toetavad arengut eri moel
Kui lapsel on maast madalast juba hea ja mänguline õpikogemus, siis kohaneb ta paremini nii eelkooli kui ka päris kooliga. Lastekoolis osalemine tuleb lapsele kasuks, sest huvitava ja rõõmu pakkuva tegevuse kaudu saab ta uusi teadmisi ja oskusi, ühtlasi paraneb tema kohanemisvõime ja kasvab õpihuvi.

Kindlasti ei saa kord nädalas lastekoolis toimuvaid tunde segamini ajada lasteaiaga – neid kahte ei peaks omavahel võrdlema või vastandama. Mõlemad toetavad lapse arengut: lasteaed viis päeva nädalas, lastekool üldjuhul kord nädalas.

Jalus