fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Audentes 25

Lastekooli tekke- ja arengulugu

02.12.2019

Tuleval kevadel saab Audentese lastekool 25-aastaseks. Selle aja jooksul on meie kool kandnud mitut eri nime ning pakkunud lastele mitmesuguseid oskusi ja teadmisi.

1995. aastal loodud Fontese Koolituse lastekool korraldas esialgu 5–14-aastastele lastele majandus-, arvuti- ja käitumisõpetuse ning inglise keele lühikursusi. Nimetatud kursuste vajaduse tingis muutunud ühiskond, mis janunes uuenduslike õppeainete ja lähenemisviiside järele. Tolleaegne haridussüsteem ei suutnud seda veel pakkuda.

Kõigest aasta hiljem alustas tegevust Fontese Koolituse eelkool, mis hakkas kursuste ja huviringide pakkumise kõrval 6-aastaseid lapsi kooliks ette valmistama: lasteaedade alusharidus oli ebaühtlase kvaliteediga ja ei rahuldanud enam paljusid vanemaid. Ootused ja soovid laste koolitamisele olid ajas muutunud.

Kui esimestel aastatel õpetati eelkoolis lapsi eelkõige meie enda erakooli jaoks, siis veerandsada aastat hiljem õpib ainuüksi meie 6-aastaste rühmades mitu korda rohkem lapsi, kui on kohti Audentese erakooli 1. klassides.

Laste koolivalmidus selle kõige laiemas tähenduses on olnud lastekooli eesmärk algusaastatest alates: oleme rakendanud õppetöös mitmekülgset, lapsesõbralikku ja individuaalset lähenemist.

1997. aastal muutus Fontes Audenteseks ning lastekooli uueks ametlikuks nimeks sai Audentese erakooli laste ja noorte koolituskeskus, kuid kõnes nimetasime teda ikka lihtsalt lastekooliks. Selle nimevahetusega samal ajal avasime õpperühmad 5-aastastele lastele, kes samuti hakkasid kord nädalas usinasti lastekoolis õppima.

Lastevanemate soov ja suuremate võimalustega Audentese koolimaja Tondi tänaval võimaldasid kaasata lastekooli aasta-aastalt aina nooremaid lapsi. Aastatel 1999–2005 avasime õpperühmad ka 2–4-aastastele. Tähelepanuta ei jäänud isegi beebid, kes said võimaluse osaleda koos vanemaga beebiklubi tundides. Nüüdseks on sellest klubist saanud beebikool, kuhu beebid on teretulnud juba alates kolmandast elukuust.

2009. aastal loodi eraldi struktuuriüksusena Audentese huvikeskus, kus siiani tegutsevad lastekool (2–6-aastaste rühmad ja beebikool) ning mitmesugused huviringid lastele vanuses 5–18 eluaastat.

Lastekool muutub ajas, lähtudes ühiskonna vajadustest. Kui 1990-ndatel olid juba koolieelikute puhul olulised majandus- ja arvutitund, siis viimased 15 aastat on laste tunniplaanis püsinud kindlal kohal hoopis mängude tund, millega väärtustame mängu tähtsust lapse arengus ning selle ammendamatuid võimalusi õpetamisel ja kooliks ettevalmistamisel.

Ajastumärk oli kindlasti seegi, et aastatel 2000–2010 võisid lastekooli õpilased kanda lastekooli vormi, mis lõi ühtsustunnet, aga oli tookord kahtlemata ka prestiižne.

Meie lastekoolis õpivad ka lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel, aga kellel on soov seda õppida. Vajadus nende rühmade järele on viimaste aastate jooksul aina kasvanud.

Aastatega on palju muutunud, kuid samaks on jäänud meie õpetajate välja töötatud ja pidevalt täiendust saavad töölehed, mis võimaldavad õpetamisel lähtuda igast konkreetsest rühmast ja seal õppivatest lastest.

Kui algusaastatel oli meie lastekool Eestis üks esimesi alusharidust pakkuvaid eraõppeasutusi, siis praegu tegutsevad eelkoolirühmad pea igas koolis ja lisaks sellele pakutakse mitmesuguseid õppevõimalusi ka väikelastele. Seda enam tunneme rõõmu ja uhkust, et meie lastekooli õpilaste arv ei ole aastatega vähenenud ning et selle väärika aja jooksul on siin tarkust ja koolirõõmu ammutanud tuhanded uudishimulikud poisid ja tüdrukud.

Jalus