fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Lastekool

Lastekoolis õpivad ka lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel

15.12.2014

Erinev-emakeel370x240Lastekoolil oli rõõm taasavada rühmad lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kellel on soov ja valmidus seda õppida.

Elame ajal, kus valitseb nii keelte kui ka rahvuste mitmekesisus. Kuigi meie ühiskond põhineb ühise riigi ja rahvuse identiteedil, on see ometi mitmekultuuriline, nagu enamik riike tänapäeval.

Keele ja kõne arendamine on koolieelses eas kahtlemata üks olulisimaid ülesandeid. Üldjuhul õpib selles vanuses laps keelt mängides ning kaaslaste ja täiskasvanutega suheldes.

Mida noorem on laps, seda tõhusam keeleõpe on. Väikesele lapsele on keel vahend, et leida mängukaaslasi, osaleda tegevustes ning rahuldada soove ja vajadusi.

Audentese lastekoolis toimub õppetöö keelekümblusmeetodil mitmesuguste arendavate tegevuste kaudu. Need ettevõtmised toetavad eesti keele õppimist ja moodustavad kokku ühtse terviku.

Lähtume põhimõttest, et keeleõppega tuleb tegeleda järjepidevalt, korrates ja kasutades õpitut eri situatsioonides. Meie keeleõpe on põnev, vaheldusrikas ja mänguline ning see toimub arendavas ja lapsesõbralikus keskkonnas.

Iga laps vajab võõras keelekeskkonnas uue keele omandamisel tuge ja tunnustust. Turvatunne ja edukogemus loovad õpimotivatsiooni mitte üksnes lastekooli ajaks, vaid kogu edaspidiseks eluks.

Jalus