fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakool

Lastevanemate koolitus ja üldkoosolek 26. september 2017

14.09.2017

Hea lapsevanem!

Meil on heameel kutsuda Teid teisipäeval, 26. septembril kell 16.00–17.30 kooli aulasse pereterapeudi ja suhtlemistreeneri Tiit Kõnnussaare loengule „Piiride seadmine“ ja sellele järgnevale lastevanemate üldkoosolekule kell 17.45–18.30.

Lastevanematele suunatud koolitusel aitab lektor üles leida toimivad tööriistad, mis võimaldavad seada lastele tõhusaid piire. Juttu tuleb sellest,

  • mis on ja mis ei ole piirid;
  • miks on piirid vajalikud lapsele ja vanemale;
  • mis võib piiride seadmisel minna valesti;
  • millised võiksid olla peres kehtivad piirid ja reeglid;
  • kuidas saavutada piiride seadmisel maksimaalne kasu;
  • millised on piiride seadmise etapid.

Tiit Kõnnussaar on psühholoog, pereterapeut ja riikliku kutsetasemega suhtlemistreener. Praegu töötab ta Tartus erapraksises pereterapeudina, lisaks korraldab ta lapsevanematele Gordoni perekooli treeninguid, PREPi paarisuhtekoolitust, KiVa ja väärtuskoolitusi koolides ja lasteaedades, nõustab haridusasutusi ning koolitab äriorganisatsioonide juhte.

Koolitusele järgneval lastevanemate üldkoosolekul jagame üldinfot kooli tegevuse kohta, anname ülevaate planeeritud ühistest üritustest ja ettevõtmistest, tutvustame tugimeeskonna töökorraldust ning käsitleme tervisenõukogu prioriteete ja tegevusi.

Palume Teil teatada oma osalemisest hiljemalt 25. septembril kooli kodulehe registreerimisvormi kaudu.

Jalus