fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Liitusime kolme uue programmiga

19.10.2018

Meie kooli põhiväärtused on tervis, tarkus ja tasakaal. Neist juhindudes oleme ühinenud järgmiste uute programmidega:

  • „Liikuma kutsuv kool“,
  • „Alustavat õpetajat toetav kool“ ja
  • „Vaikuseminutid“.

Liikuma kutsuvaid koole innustab soov tagada igale õpilasele võimalus liikuda koolipäeva jooksul vähemalt tund aega. Just see on minimaalne koormus, mis annab hea tervise ja toetab arengut. Mida paremad on õpilase võimalused ja oskused koolis liikuda, seda suurem on tema koolirõõm.

„Liikuma kutsuv kool“ on teaduspõhine sekkumisprogramm, milles osalevaid haridusasutusi toetatakse eksperdianalüüside, ideede ja koolitustega. Liikumisvahendite, aktiivsete aine- ja vahetundide ning koolipäeva ja -ruumi ümbermõtestamisega seotud valikud teeb iga kool ise.

Selleks et Audentese õpilased liiguksid rohkem ja istuksid vähem, veedavad kõik algkooli lapsed iga päev ühe vahetunni õues ning õpilased liiguvad päeva jooksul kahe maja vahet. Vahetunnid muudab elavamaks võimalus mängida koridorides keksu, palli ja lauatennist. Õpilaste kogutud pandipakendite tagastamise raha eest oleme ostnud ka lauamänge, mida lapsel on mõnus koos kaaslasega vahetunnis mängida.

Õppetöösse toome põnevust ja liikumist sellega, et osa tunde toimub väljas. Meie õuel on klasside kasutuses kolm mugavat rühmatöölauda.

Sel sügisel töötavad meie õpilased ja õpetajad ühiselt välja ning viivad ellu tegevuskava, mille eesmärk on

  • suurendada koolipäeva liikumisaktiivsust ning
  • arendada ja katsetada ainetundide liikumisaktiivsuse suurendamise meetodeid.

Alustavat õpetajat toetav kool seisab selle eest, et uus õpetaja võiks tulla kooli kui keskkonda, mis tema arengut järjest tõhusamalt toetab. Seejuures saame õppida kõigi nende kogemusest, kes on õpetajana töötanud, ja kõigi nende tarkusest, kes on näinud õpetajaid karjääri alustamas. Koolipere vastutab ühiselt selle eest, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge.

Neid põhimõtteid järgides loome keskkonna, mis soosib uude ametisse sisse elamist. Iga meie uus õpetaja saab mentori, kes aitab koolieluga kohaneda. Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim: pühenduda õpetajatöö tundmaõppimisele ning olla sõbralik, avatud ja algatusaldis.

Oleme alustanud oma koolis ka „Vaikuseminutite“ programmi harjutustega, et tuua õpilaste ellu rohkem teadlikkust ja tasakaalu.

Need tähelepanu- ja meelerahuharjutused aitavad

  • märgata enda sees ja ümber toimuvat ning
  • olla tähelepanelikum ja hoolivam nii enda kui teiste suhtes.

Lastele keskendumisharjutused meeldivad, sest need vähendavad stressi, aitavad õppida ja rahustavad.

Septembris olid meie kooli õpilased kaasatud „Vaikuseminutite“ mõju-uuringusse. Uuringu eesmärk oli selgitada välja selle programmi teadveloleku harjutuste mõju Eesti põhikooli viimase astme õpilastele. Uuringus jälgiti 8.–9. klassi õpilaste tähelepanu püsivust ja mahtu, emotsioonide ja käitumise juhtimist, isiksuseomadusi ning heaolu- ja stressitaset. Samuti küsiti uuringus lapsevanemate tagasisidet.

Sarnased uuringud on näidanud, et teadveloleku harjutused

  • vähendavad stressi, ärevust, tähelepanu puudulikkust, käitumishäireid ja sihitut mõttetegevust ning
  • parandavad inimsuhteid.

„Vaikuseminutite“ mõju-uuringu kohta saate täpsemalt lugeda selle programmi veebilehelt.

Jalus