fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Lõbus ja mänguline õpikogemus Maltal

03.06.2019

Soov tuua tööellu vaheldust, praktiseerida inglise keelt ning leida huvitavaid ideid tundide mitmekesistamiseks, viis mind selle aasta alguses Maltale. Osalesin 28. jaanuarist 1. veebruarini Erasmus+ õpirändeprojekti koolitusel „Learning, fun and games for primary level“ (eesti keeles „Lõbus ja mänguline õppimine algkoolis“).

Viis inspireerivat koolituspäeva St. Julian’sis olid täidetud selliste teemadega nagu õpistiilid ja intelligentsuse tüübid, üheskoos õppimine, muusika ja selle potentsiaal õppetöös, lugude jutustamine, mänguline keeleõpe, e-vahendid, näitvahendid ning lugema ja rääkima innustamine võõrkeeletunnis.

Mängleva kergusega sai selgeks, mis vahe on õpistiilil ja intelligentsuse tüübil, kuidas erinevaid õpistiile ära tunda ning efektiivselt rakendada. Õpetaja Josianne Pisani rääkis pikalt õpilaste omavahelisest koostööst ning avas ukse Kagani strateegiate maailma. Need strateegiad aitavad kõiki õppetöösse kaasata, annavad lastele võimaluse särada, teiste tähelepanu pälvida, üksteist julgustada ning juhendada. Kui strateegiad teada, pole õpetajal vaja enam iga kord pikalt tööülesandeid üle rääkida. Piisab vaid strateegia nimest (nt Rally Robin, Showdown või Quiz-quiz-trade) ja juba on selge, mida teha tuleb.

Võõrkeelt õpitakse samamoodi kui emakeelt. Esialgu kuulatakse, siis korratakse üksikuid sõnu, seejärel moodustatakse liht- ning hiljem liitlauseid. Vaja on aega ja keelekeskkonnas viibimist. Kui anname õpilastele piisavat aega, siis tuleb ka tulemus.

Tunni eesmärk ei saa kunagi olla õppematerjali läbimine, vaid alati õppimine. Õppimist aitab huvitavaks teha loov lähenemine. Kes ütles, et arvutuspulgad sobivad vaid matemaatikatundi? Nende abil saab edukalt võõrkeeletunnis õppida numbreid, värve, eessõnu, omadussõnade võrdlusastmeid, kellaaegu, tee küsimist ja palju muud. Laule on tore kuulata ja kaasa laulda, aga nende abil saab treenida ka kuulaja tähelepanu, lahendada matemaatika ülesandeid ning loomulikult õppida uusi sõnu. Lugude kirjutamine pliiatsi ja paberi abil võib mõnele õpilasele olla ületamatu katsumus, aga kui loo tegelased valida Storybirdi pildigaleriist, hakkab mõte peaaegu iseenesest liikuma ning klaviatuuriklõbina saatel valmib isiklik juturaamat.

Me ei tea, mida tulevik täpselt toob. Ent kui õpetame lapsi olema paindlikud ja kohanemisvõimelised ning anname neile kaasa oskuse initsiatiivi haarata, kriitiliselt mõelda, vajalikku infot leida ja suhelda ning seda kõike nautida, saavad nad kindlasti hakkama.

Riina Rosenfeld
inglise keele õpetaja

Jalus