fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

E-GÜMNAASIUM

Loe e-gümnaasiumi õpilase Anu Mahlapuu kõnet eesti keele kõnekursuse raames

16.05.2023

Meie e-gümnaasiumi õpilane Anu Mahlapuu esitas eesti keele kõnekursuse raames kõne oma e-õppe kogemusest. Kõnekursuse ülesandeks oli kirjutada teemal, mis on õpilase jaoks oluline ja huvitav. Õpilastel paluti jagada oma kogemusi ja mõtteid kuulajatega.

Lugupeetud kuulajad!

Olen e-gümnaasiumi õpilane Anu Mahlapuu ja täna ma soovin rääkida, miks peaks e-õppevormi kõrgemalt hindama? Toon välja e-õppe plussid ning selgitan miks on müüt, et e-õppes ei ole võimalik saada täisväärtuslikku õpikogemust.

Ühiskonna arenedes muutub meie elutempo üha kiiremaks ning kasvab vajadus kaugõppe järele. E-õppes osaleb täna üle kogu maailma juba 6,7 miljonit inimest. Mina valisin selle õppevormi just sellepärast, et valida ise õppimiseks sobiv aeg ja koht. E-õppe paindlikku õppekava on väga lihtne kohandada vastavalt oma elutempole. Õppimiseks saab kasutada elektroonilisi õppematerjale, mida on lihtne igale poole kaasa võtta.

Peamine põhjus, miks e-õpet peaks kõrgemalt hindama, on asjaolu, et see pakub meile hulgaliselt tähtsaid eluks vajalikke oskusi. E-gümnaasium valmistab meid hästi ette ülikooliks, kus on iseõppimise oskus väga vajalik. E-õpe kasvatab meis enesedistsipliini. Selleks, et internetipõhises õppes hakkama saada, on vaja oma aega väga hästi planeerida ja kindlalt ajakava järgi toimida. Sellise õppevormi puhul ei ole kedagi, kes õpilase tegemisi ja õppeprotsessi juhendaks ning järje peal hoiaks. Sellega kasvab vastutustunne ja oskus endale eesmärke seada. Kõige tähtsam e-õppes õppides on eneses motivatsiooni leidmine. Tuleb endale selgeks teha õpingute eesmärk ja seada kindlad ootused oma õppetöö tulemuste suhtes.

Arvatakse, et e-õpe ei ole nii efektiivne, sest puudub otsene kontakt õpetajate,  juhendajate ja kaasõpilastega. Tegelikult ei ole see arvamus tõene. Oma töödele on võimalik saada selget ja kiiret tagasisidet. On vaid vaja õppida õpetajatega suhtlema ning oma soove ja küsimusi selgelt väljendama. Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava sisaldab üleriiklikult samu teemasid, kuid saadava hariduse kvaliteet sõltub eelkõige õppijast endast.

E-õppe teeb efektiivseks asjaolu, et kogu materjal tuleb endal põhjalikult ja aktiivselt läbi töötada. Kui päevakoolis läheb mõni asi kõrvust mööda, siis õppevideoid ja digimaterjale on võimalik korduvalt vaadata.

Eeltoodud väidete põhjal võib julgelt väita, et kaugõppe on samaväärne teiste õppemeetoditega. Tulles tagasi algusesse, miks on e-õppes võimalik saavutada täisväärtuslik keskharidus on see, et hariduse kvaliteet sõltub õppijast. Põhiline, mis õppekvaliteeti suurendab on huvi ja motivatsioon õppimise vastu. Arvan, et tulevikus on just e-õppe vorm see, mis jätkuvat populaarsust ja edu kogub.

Jalus