fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Loov klassiruum: tööriistad ja näpunäited keeleõpetajatele

27.09.2019

Osalesin 29.04.–13.05 Õpirändel Firenzes, Itaalias. Koolitus koosnes kahest järjestikkusest nädalasest tsüklist, mõlemal erinevad õpetajad. Meie grupis olid esindajad Poolast, Taanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Reuniooni saarelt. Seega seltskond oli kirju ja kõigil siht silme ees. Eesmärk oli paljude jaoks see, kuidas oma õppemeetodite nimekirja täiendada ning seeläbi tunde mitmekesistada.

I nädal
Juba esimestel päevadel rõhutati loomingulisuse olulisust õppimisprotsessis ja selleks tutvustati mõlemal nädalal mitmeid uusi ja ka juba tuntud meetodeid. Selleks, et õpilane õpiks, on vaja, et ta huvituks!

Esimesel nädalal keskendusime põhiliselt digivahenditele ja nende kasutusele klassiruumis. Pisut rääkisime nutivahendite plussidest-miinustest ka tundides. Meetoditena käsitlesime mh ümberpööratud klassi meetodit (Flipped classroom), mosaiiki (jigsaw), tegime erinevaid rollimänge ja grupitöid. Kasutasime ka mõnda videoprogrammi, milles mina näiteks sain proovida päris oma videotundi ette valmistada. Miks mitte panna oma tund videosse juhuks, kui mingil põhjusel ise ära oled ja asendust pole. Loomulikult vajab programmiga kohanemine veidi aega, kuid üldiselt on ideel jumet. Samuti arutasime siin grupikaaslastega palju ka nutitelefonide teemadel. Muidugi oleks võinud aruteludeks ja kogemuste vahetuseks veel rohkem aega olla, kuid üldiselt võib järeldada, et vajadus täiendavate reeglite järgi on igal pool. Erinevad koolid on siin lihtsalt erineval tasemel.

II nädal
Teisel nädalal me nii palju enam digivahenditele ei keskendunud, küll võtsime läbi kõik olulisema alates tunni planeerimisest kuni erinevate meetoditeni välja. Tegime rollimänge, arutasime paaris ja grupis ning esinesime teistele saades ise tagasisidet. Sellele lisaks käsitles koolitaja ka keeleõppe teooriaid ja taustainfot. Aga üldiselt oli teisel nädalal rõhk paljuski sellel, kuidas koolielus ja tundides planeeritut teostada, tunde huvitavamaks ja ka mitmekülgsemaks muuta. Saime väga häid näpunäiteid, kuidas keeleõppes näiteks rollimängu teha nii, et kord räägivad õpilased aeglustusega teine kord aga väga kiiresti jne. Arutasime ka selle üle, milliseid erinevaid materjale olemas on. Näiteks autentsete materjalide ehk mitte ainult koolitunni jaoks mõeldud õpikute-töövihikute kasutamine, ajaleheartiklid ja nende kohandamine ning selle põhjal tunni üles ehitamine või ka filmitreilerite ja laulude kasutamine ning siia ülesannete genereerimine. Ka õpilaste ettekannetele pöörati päris palju tähelepanu, eriti hea meel on et anti näpunäiteid ka selleks, kuidas õpilased üksteisele tagasisidet anda võiksid. Ka teisel nädalal rõhutati ümberpööratud klassiruumi eeliseid, kasvõi mingite üksikute tegevuste näitel.

Õppijakeskne ja õpetajakeskne tund, seda käsitlesimegi arutledes erinevate meetodite, ideede üle ja selle üle on mul väga hea meel. Mis võiks õpilast tunnis paremini kaasata, kuidas seda teha ning milliste vahenditega. Seda kõike me Firenzes käsitlesime. Selleks, kuidas oma tunde vaheldusrikkamaks teha, selle jaoks sain nippe mõlemast nädalast.

Katrin Rüütel
inglise keele õpetaja

Jalus