fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Marge Kiel: „Targaks ei sünnita, targaks õpitakse“

10.05.2019

Hästi õnnestuvad need asjad, mida inimene teeb südamega ja millesse ta ise usub. Lastekooli rühmaõpetaja Marge Kiel usub õpetamisse ja on tegutsenud selles valdkonnas juba üle kolme aastakümne.

Kuidas sai sinust Audentese õpetaja?
Siinse lastekooliga olen seotud juba üle kümne aasta. Alguse sai see tänu heale kolleegile, kes töötas sel ajal siin muusikaõpetajana. Kuna ta rääkis lastekoolist väga positiivses võtmes ja kutsus tööle, tekkis mul soov saada lastekooli õpetajaks.
Kuigi mul oli lastega töötamise kogemus lasteaiast olemas, tulin Audentesesse töövestlusele ikka peksleva südame ja äreva hingega. Muidugi oli vestlus väga soe ja meeldiv, nagu tulemuski. Sellest ajast töötan laupäeviti Audentese lastekooli rühmaõpetajana ja nädala sees Tallinna lasteaia Karikakar direktorina. Need tööd täiendavad teineteist. Olen õnnelik ja tänulik, et võin end teostada ametites, mis mulle meeldivad. Õpetajaks saamisest unistasin juba lapsena.

Oled Audenteses õpetanud lapsi alates kaheaastastest kuni kooliminejateni välja. Mille poolest on töö eri vanuserühmadega erinenud?
Igal vanusegrupil on oma spetsiifika ja need ei ole omavahel võrreldavad. Suur väljakutse on õpetada kaheaastast, kes ei oska veel rääkidagi ja kes ei lase emast mingil juhul lahti. Sama keerukas võib olla juhendada kooliminejat, kes on teadmiste poolest omaealistest peajagu üle. Aga kui võita laste ja nende vanemate usaldus, siis on võimalik igast takistusest üheskoos üle saada.
Lapsele peab tegevus olema jõukohane. Nii saab ta kogeda eduelamust ja on motiveeritud järjest rohkem eesmärgi nimel pingutama. Ausal ja põhjendatud tunnustusel on samuti suur mõju, sest see parandab lapse enesehinnangut ning tõstab tuju.
Mida noorem on laps, seda suuremat rolli mängib isiklik maailma kogemine eri meeltega. See tõde peaks olema teada igale täiskasvanule, kes lastega kokku puutub. Kindlasti on õpetamisel võtmeks laste lemmiktegevus mäng, mille kaudu saab nii mõnigi keerukas tegevus lihtsalt selgeks. Olgu selleks siis häälikute häälimine ja nende asukoha määramine sõnades või nädalapäevade järjestamine.
Kui vanemad peavad lapse kooliküpsuse all silmas enamasti akadeemilist võimekust, siis õpetajana väärtustan hoopis rohkem lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste igakülgset arendamist. Laps võiks ju hästi hakkama saada mitte ainult koolis, vaid ka eluga laiemas mõttes.

Mis motiveerib sind õpetajatööd tegema?
Olen lapsi õpetanud üle 30 aasta. See on minu valdkond, kus tunnen end igati koduselt. Samas on palju uut ning huvitavat, mida õppida ja avastada.
Just pidev uudsus on see, mis mind selle valdkonna juures on köitnud ja hoidnud. Ma ei suuda meenutada ühtegi päeva, mis oleks mõne teisega äravahetamiseni sarnane. Laste särasilmad innustavad mind ikka ja jälle leidma koos nendega muredele lahendusi, arutlema ümbritseva elu üle ning mõtlema välja huvitavaid tegevusi ja mänge, et lapsed sooviksid laupäeviti kooli tulla.

Kas ja kuidas on Audentese lastekool aja jooksul muutunud?
On täiesti loomulik, et koos ühiskonnaga muutub kiiresti ka kool – ja just ikka sisu poolest. Hea näide on õpetajate koostööna valminud õppekavad ja lapse arengu hindamise tabelid. Kindlasti on tundmatuseni muutunud töölehed, mida oma igapäevatöös rakendame. Õpetajate kasutada on ka mitmesugused IKT-vahendid, mis teevad töö lihtsamaks ja tõhusamaks.
Mul on hea meel, et muutuste keerises on koolis säilinud väärtused, mida pidasin oluliseks kümme aastat tagasi ja mis on olulised ka praegu. Olen alati tundnud, et suhtlus kolleegide ja juhtkonnaga on Audenteses avatud, sõbralik, abivalmis ning koostööle suunatud. Need väärtused on olnud aegade jooksul esikohal ka laste ja lastevanematega suheldes. Me kõik tegutseme võrdsete partneritena ja meil on ühised eesmärgid, mille poole püüdleme.

Mida soovitaksid lapsevanemale?
Olge oma laste jaoks alati päriselt olemas, varuge selleks aega ja kannatust. Uskuge: see aeg, mil nad meid tõeliselt vajavad, on lühike ja möödub väga-väga kiiresti. Täitke see aeg armastusega. Armastage ja austage oma last just sellisena, nagu ta on, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.

Kuidas sa oma akusid täidad ehk millega tegeled vabal ajal?
Käin akusid laadimas Audentese fitnessiklubis, kus aastatega on lemmikuks kujunenud Pilates. Ka ujulas saan mõnusalt lõõgastuda.
Reisimispisikuga olen samuti nakatunud: veedan aastas vähemalt korra puhkuse väljaspool Eestit. Meeleldi käin teatris ja kontserdil. Ja muidugi ei saa ma olla õmblemata: lihtsamad riided valmistan endale ikka ise. Nii on kindel, et see rõivaese on just selline, nagu ma soovisin, ja kellelgi teisel täpselt samasugust ei ole.

Jalus