fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Marina Lokk: „Mida väiksem on laps, seda loovam tuleb temaga olla“

28.11.2018

Õpetaja Marina Lokk, kes juhendab Audentese lastekoolis eri vanuses rühmi, peab selles töös suurimaks motiveerijaks laste ehedust.

Kuidas sai Sinust Audentese õpetaja?
Pärast ülikooli lõpetamist ja lasteaias töötamist soovisin tegeleda teistsuguse õpetamissüsteemi ning metoodikaga. Märkasin Audentese töökuulutust, kandideerisin ja mind valiti õpetajaks. Sellest ajast peale töötan koos toredate kolleegidega ja teen tööd, mida armastan.

Mida pead oluliseks beebikooli tundides?
Kui kahe- kuni kolmeaastane laps suudab õpetajat jälgida ja mõnevõrra ka töökorraldust täita, siis beebiealine laps on hoopis teistsuguses arenguastmes. Seepärast on beebikoolis õppimine lühiajalisem, loovam, rahulikum ja paindlikum. Siin on väga tähtis, et lapse keskkond oleks turvaline, lõbus ja arendav.
Õppetöös lähtun lapse hetkeolekust. Arvestan seda, milline tuju tal on, kas ta märkab ümberringi toimuvat, milline on tema üldmotoorika ja kas ta suudab teha vastavaid liikumisharjutusi. Lasen lapsel maailma avastada nii, nagu talle parajasti kõige paremini sobib, soodustades eduelamust ning uute olukordade ja asjade õppimist.
Beebikoolis teeme rohkem liikumisega seonduvaid harjutusi ning ka üksikuid taju ja peenmotoorikat arendavaid mänge. Beebide kunst on väga loov ja abstraktne, seejuures on eesmärk tutvustada last eri materjalide ja nende struktuuriga. Oluline on, et laps ei kardaks eri kunstivahendeid, vaid julgeks ja oskaks neid kasutada.

Millised on kahe- ja kolmeaastaste rühma tunnid?
Kaheaastaste tundides on õppetöö tõsisem, nõudes rohkem keskendumist ja tähelepanu. Mängime arendavaid mänge, laulame, mängime pilli ja teeme kunsti. Kaheaastased tegutsevad õpetaja juhendamisel, kasutades loovaid elemente.
Kolmeaastased tegutsevad juba iseseisvalt, vanemateta. Siin on oluline uue olukorraga kohanemine ja lapse üldine areng. Lõimitud õppetöö sisaldab mängude tundi, käelist tegevust, muusikat ja koduloo tundi. Koduloo tunnis arendame laste eneseväljendust ning tutvustame neile igapäevases elus olulisi teemasid ja rahvakalendri tähtpäevi.

Oled lastekoolis ka ainus EKR-ide (rühmad lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel) õpetaja. Mille poolest see roll erineb?
EKR-i tunnis on kasutusel keelekümblusmeetodi elemendid. Õpe toimub eesti keeles, kuid erandkorras õpetaja ka tõlgib enda juttu. Seda juhul, kui lapse emotsionaalne olek on häiritud ja ta vajab kinnitust, et keskkond püsib endiselt turvaline.
Õppeainetega tutvub laps eesti keeles, kuid rühm on väiksem. Nii saab õpetaja iga lapsega individuaalselt tegeleda, soodustades tõhusamat keeleõpet. Põhirõhk on eneseväljendusel ja sõnavara rikastamisel, samas tegeleme ka kooliks ettevalmistavate ülesannetega.
Keeleõpe on edukas ainult juhul, kui toimub pidev praktiline ja mänguline keelekasutus. Seepärast teeme lapse keelelise arengu toetamiseks tihedat koostööd vanemaga, kes aitab lapsel koolis õpitud materjali kodus kinnistada.

Milline on hea õpetaja?
Hea õpetaja annab õppimiseks suuna, pakkudes eri variante. Ta oskab panna ennast kuulama, on sõbralik, lapsekeskne ja hea suhtleja. Hea õpetaja on ka nõudlik ja järjepidev, kuid samas laseb ta lapsel olla katsetustes loov ning julge.

Mis motiveerib sind õpetajatööd tegema?
On suurepärane tunne, kui laps teeb sulle komplimendi. Tema väljendus on niivõrd ehe ja läbitungiv: pärast seda tekib tunne, et suudad mägesid liigutada.
Loomulikult motiveerib ka vanemate tagasiside ja see tunne, et oled kellegi maailma muutnud või kasvõi puudutanud. Meil on tore ja ühtehoidev kollektiiv, see annab samuti väga palju juurde.

Mida soovitaksid lapsevanemale?
Kuulake oma last ja laske tal iseseisvuda. Lapsevanemana on vahel raske lapsest lahti lasta, aga see on mõlema poole arenguks ääretult oluline. Kinkige lapsele oma aega: näiteks mängige lauamänge ja viibige looduses. Koosveedetud aeg tugevdab lapse ja vanema suhet.
Koolis usaldage õpetaja valikuid, sest ta ei tee lapsele kahjulikke otsuseid. Vastupidi: õpetaja teeb need otsused ja ettepanekud lapse arengule ning turvatundele mõeldes.

Kuidas sa oma akusid täidad ehk millega tegeled vabal ajal?
Veedan aega lähedaste inimestega, jalutan või jooksen looduses, loen raamatuid ning reisin.

Jalus