fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

„Mente et manu“ õppepäev viis põhikooli õpilased koolimajast välja

20.04.2018

3. aprillil ei olnud Audentese erakooli 5.–9. klassi õpilastel tavatunde, kuna põhikool õppis väljaspool koolimaja, osaledes eri aineid ühendaval projektõppepäeval „Mente et manu“. Esimest korda toimus sarnane sotsiaalainete õppepäev eelmisel kooliaastal. Varasematel aastatel on meie koolis toimunud ajaloopäev.

Projektõppepäeva eesmärk oli anda lastele võimalus õppida kogemise abil, kujundada oma arusaama maailmast ja siduda teoreetiline teadmine praktilise tegevusega: päeva jooksul õpiti paremini kasutama nii mõistust (ladina keeles mens) kui ka käsi (ladina keeles manus). Tegevus oli seotud sotsiaalainetundide teemadega, mis olid igal klassil erinevad.

„Ajalugu ja keskaegne inimene Tallinnas“
5. klasside kava panid kokku ajalooõpetajad Kadi Aavik ja Pille Rohtla, kes tutvustasid keskaegset linna. Õpilased käisid Suurgildi hoones ja Niguliste kirikus ning tegid ekskursiooni Tallinna vanalinnas. Kui mõni osalenu siiani ei teadnud Oleviste kiriku legendi, siis nüüd sai see viga parandatud.

Lastel tekkis elav kujutluspilt, milline oli keskajal kaupmeeste maailm ning mis toimus kõrtsis ja kirikus. Osalejad said teada, kuidas vanasti kaupa hoiustati, ning neile avaldasid muljet keskaegsed häbistamisviisid ja rikaste kaupmeeste pidutsemisvõimalused. Ka 5. klasside lõunasöök toimus keskaegses stiilis.

Üks õpilane võttis päeva kokku nii: „Sain täita töölehte koos sõbraga, vaadata vanu asju, mängida õues lumega ning süüa nii nagu vanasti ja rohkem vanaaja toitu. Kõige huvitavamad olid mulle vanad maalid Nigulistes.“

 

„Inimene ja teatrimaailm“
6. klasside päeva kavandasid kunstiõpetaja Tiia Pällo ja eesti keele õpetaja Kerdi-Liis Kirs.
Tallinna kiirabis keskenduti sellele, mis võib elus päriselt juhtuda. NUKU muuseumi maketitoas tehti kavandeid ja õpiti, kuidas jätta laval muljet, et kõik on päris. Teatriteemaga haakus ka raamatukogus käik: üks klass otsis teatriteemalisi raamatuid kooli raamatukogus ja teine keskraamatukogus.

Tegusat päeva kommenteeris üks 6. klassi õpilane järgmiste sõnadega: „Kõige huvitavam oli tikutoosist maketti valmistada. Kirjutasin veel ise stsenaariumi, õppisin nuku peal elustamist ja uudistasin kiirabiauto tehnikat.“

Kõik osalenud oskavad tänu õppepäevale valmistada miniatuurset maketti. Iga 6. klassi õpilane peaks nüüdseks teadma, mida teha, kui tänaval lebab teadvuseta inimene. Ka õpetajad olid rahul, et klass õppis kiirabis elustamist, sest see on väga vajalik oskus. Eriti kiideti kiirabi parameedikut, kes oli hea juhendaja.

 

„Meedia ja ajalooline mälu“
7. klasside tegevuse korraldas eesti keele õpetaja Katrin Raud. Päeva alustati Eesti filmiarhiivis, seejärel toimus ühissõidukitega orienteerumine ja ajakirjandusliku materjali kogumine. Lõpetuseks valmistati Mektory meediastuudios saateklippe. Noored said teada, mis on televisiooni tegemisel olulisim.

Üks õpilane kommenteeris päeva jooksul kogetut nõnda: „Ma sain liigelda ühistranspordiga ja küsitleda teisi inimesi mulle antud teemal. Kõige huvitavam oligi just ühistranspordiga liiklemine ja teiste inimeste küsitlemine.“ Teine õpilane pidas aga oluliseks järgmist: „Sain teada, kuidas kasutada kaameraid ja teha efekte ning miks on filmimisel tähtis valgustus.“ Õpilastes tekitas elevust ka filmiarhiivi väljapanek fotodest, millele oli jäädvustatud Audentese koolimaja ehitus.

 

„Toidukunst ja ajalugu“
8. klasside kavas sidusid teemad käsitööõpetaja Anneli Mataloja ja kunstiõpetaja Tiia Pällo.
Tallinna teeninduskoolis valmistati endale ise lõuna: läbida tuli kõik söögitegemise etapid, alustades tooraine ettevalmistusest ja lõpetades töökeskkonna koristamisega.
Edasi liiguti Kadriorgu Peeter I majamuuseumi, kus näituse teemaks oli „Vana palee saladused“. Seal avaldas tänapäeva noortele muljet fakt, et Katariina kandis hobusega ratsutamiseks spetsiaalselt meeste pükse.

Päeva kokku võttes pidas üks 8. klassi õpilane kõige huvitavamaks toidutegemist. Ta lisas, et õpilaste juhendamisel kasutati professionaalseid termineid, millest oli päris keeruline aru saada.

 

„Erinevad ametid: tehnoloogia ja käsitöö“
9. klasside tehnoloogiapäevaga tegelesid erialaõpetajad Allan Haak ja Anneli Mataloja. Päev oli pikk ja mahukas, sisaldades nii erialade tutvustusi kui ka praktilisi töötube, mis toimusid Mektorys, Tallinna tööstushariduskeskuses ja Tallinna ehituskoolis.

Kõige rohkem huvi pakkus osalejatele isetegemise võimalus: noortele meeldis nii puust kujukesi saagida, moekollaaži kokku panna, programmeerida, logistikas pakke paigutada kui ka sisekujunduselementidele sobivat kohta leida.

Vana tõde, et kõik vajavad motivatsiooni, sai kinnitust 9. klassi õpilase tagasisides: „Mulle meeldis see, et Tallinna tööstushariduskeskuse giid oli väga pühendunud. Ta rääkis palju huvitavat juttu, ja kui me arutasime kaasa, siis saime kingitusi.“

 

Palju ettepanekuid
Oma tagasisides oskasid õpilased õppepäeva väga hästi analüüsida, tehes ka parendusettepanekuid: tikutoosist makett oleks võinud olla suurem, juhendaja aktiivsem ja üritus lühem, et osalejad jaksaks päeva lõpuni kaasa mõelda.

Enamikul klassidest oli see päev väga tegus. Seepärast pakkus osa õpilasi, et ühest kohast teise oleks olnud hea liikuda tellitud bussiga. Kuna aga Audentes osaleb programmis „Liikuma kutsuv kool“, oli liikumine päeva üks eesmärk. Samuti parendati oskust liigelda ühissõidukitega.

Õpilased arvasid veel seda, et nad oleks tahtnud töötoas tegutseda kauem, sest siis on ka tulemus kindlam. Seda oli korraldajatel heameel lugeda, sest järelikult läks päev korda: õpilastel tekkis soov oma kätega midagi valmis teha.

Üritus, millest võiks saada traditsioon
Päeva eestvedajad olid sotsiaalainete õppetooli juhid kunstiõpetaja Tiia Pällo ja eesti keele õpetaja Katrin Raud. Nende sõnul oli tegemist meeskonnatööga: „Päeva kavandamist alustasime juba septembris, et tööplaanides teha seos ainetundidega. Tänu aktiivsetele kolleegidele oli meil ka endal sellist päeva korraldada väga huvitav ja kindlasti pakkus see tavalisele koolipäevale vaheldust. Oleme südamest tänulikud kõigile korraldajatele ja abilistele, tänu kellele selline aktiivse õppimise päev teoks sai.“

Nii üritusel osalenud õpilaste kui ka õpetajate tagasiside on olnud positiivne. See annab julguse arvata, et „Mente et manu“ õppepäevast saab igakevadine traditsioon.

Jalus