fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Nõuanne: Kuidas ära tunda, kas laps on kooliks valmis

01.12.2020

Kuigi koolivalmidusest ja selle tähtsusest on räägitud ning kirjutatud palju, kerkib see teema iga kooliaasta alguses ja enne koolikatseid uuesti päevakorda.

Mis vahe on kooliküpsusel ja koolivalmidusel?
Paljud lapsevanemad peavad sõnu „kooliküpsus“ ja „koolivalmidus“ sünonüümideks, kuid ometi tuleks neil terminitel vahet teha. Kooliküpsuse mõiste on kitsam: see tähendab lapse arenguküpsust koolieelse ea lõpus. Koolivalmiduse mõiste on laiem: selle alla kuulub peale arenguküpsuse ka kooliks ettevalmistuse tase. Kindlasti ei näita lapse koolivalmidust ainult lugemisoskus või vanus.

Millest koolivalmiduse kujunemine oleneb?
Iga laps areneb erinevalt. Koolivalmiduse kujunemist mõjutavad

  • lähedased inimesed, kes last ümbritsevad;
  • kodu, eelkool, lasteaed ja huvialad;
  • lapse arengu seaduspärasused ja
  • individuaalsed eripärad.

Millal on laps sotsiaalselt, vaimselt ja kehaliselt kooliks valmis?
Koolivalmiduse seisukohast on tähtsad lapse arengu kolm aspekti ehk vaimne, sotsiaalne ja kehaline areng, mis kokku moodustavad terviku. Seega ei saa ühte teisest olulisemaks pidada.

Sotsiaalselt koolivalmil lapsel on huvi uute teadmiste vastu ja ta soovib õppida, ka siis, kui see nõuab pingutamist. Koolivalmis laps tahab koos tegutseda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega, mis tähendab oskust kuulata, jälgida, täita korraldusi, küsida, otsida vastuseid ja lahendada probleeme.

Lapsel peab tekkima arusaamine, et kodu ja kooli reeglid, kombed ning nõudmised võivad erineda. Samuti peab laps suutma iseseisvalt riietuda, süüa, tualetis käia, leida vajalikke vahendeid ja hoolitseda oma isiklike asjade eest. Kaalukat rolli mängib lapse kohanemisvõime ja emotsioonidega toimetulek.

Lisaks sotsiaalsele arengule on oluline lapse vaimne areng, mis hõlmab omandatud teadmisi ja oskusi, kõnet ning tähelepanu- ja keskendumisvõimet. Loetelu on pikk, aga olgu näitena nimetatud veel oskus kirjeldada tuttavate nähtuste ja esemete omadusi. Laps peaks suutma loendamise teel kindlaks teha esemete arvu kümne piires ning järjestama ja võrdlema esemeid kindla tunnuse alusel.

Kehalise arengu puhul on tähtis, et lapse üldine tervislik seisund võimaldaks tal täita koolis esitatud nõudeid. Olgu võtmesõnadena välja toodud liikumisoskus ja -aktiivsus, rüht, peenmotoorika, koordinatsioon ning vastupidavus.

Laps on koolivalmis siis, kui ta tunneb huvi õppimise vastu ja suudab jälgida selgitusi, täita korraldusi ning teha koostööd nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Saab hakkama eneseteenindamisega ja on kehaliselt, vaimselt ja sotsiaalselt võimeline täitma koolis esitatavaid nõudmisi.

Millal tuleks hakata last kooliks ette valmistama?
Kooliks ettevalmistamine on pikk protsess, mis võiks peale hakata tunduvalt varem kui aasta või paar enne koolitee algust. Lapse valmisolek kooliminekuks kujuneb samm-sammult ja sellega kaasneb tema üldine areng.

Just seepärast pakub Audentese lastekool mitmekülgset õpet ka noorematele lastele, kellel esimesse klassi astumiseni on veel mitu aastat aega. Koolieelne mõtestatud, järjepidev ja mitmekülgne õppetegevus äratab lapses uudishimu ja õpihuvi ning annab talle vajalikud teadmised, oskused ja enesekindluse.

Jalus