fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Nõuanne: Mida teha, kui laps ei taha enam huviringis osaleda?

27.11.2020

Huviringis osalemine on lapsele hea võimalus tegeleda meelepärase tegevusega, arendada oma võimeid, vastutustunnet ning suhtlemis- ja koostööoskust. Aga mida teha siis, kui laps ei taha enam huviringi minna? Kuidas last aidata?

Lapse keeldumisel võib olla eri põhjuseid, näiteks

 • ringi minek või sealt tulek tekitab ebamugavust (ühistranspordi ootamine, hirm hilineda, ebamugavustunne pimedal ajal);
 • õpetaja ja kaaslastega harjumine võtab aega (ringis ei ole sõpru või klassikaaslasi);
 • valitud huviala ei sobi;
 • ebaedu, võistlemine ja esinemine tekitab ärevust;
 • midagi on huviringis käies juhtunud;
 • organiseeritud tegevusi on päevakavas liiga palju ning laps soovib lihtsalt olla ja mängida.

Kõige tähtsam on teada saada, miks laps tegelikult ei taha enam huviringi minna. Vastumeelselt jätkates muutub tema enesetunne järjest halvemaks ning sel juhul ei täida huvitegevus enam oma eesmärki.

Kuidas aga teada saada tegelik põhjus?
Hoiduge hinnangutest ja omapoolsetest tõlgendustest.

Kui laps kuuleb, et

 • ta ei ole piisavalt tänulik selle eest, et vanemad võimaldavad tal ringis osaleda;
 • ta loobub liiga kergesti või on laisk;
 • teie küll nii ei teinud või
 • teil selliseid võimalusi ei olnud;

siis see olukorda ei lahenda.

Leidke rääkimiseks sobiv aeg ja koht: ärge vestelge sel teemal

 • kiirustades;
 • sobimatus kohas (liigne müra, kõrvalised isikud, ebaturvaline keskkond) või
 • valel ajal (hiline õhtu, väsimus või ajapuudus).

Kuulake last, keskendudes tema olukorra ja tunnete mõistmisele. Hinnanguvaba kuulamine tekitab usaldust ning julgustab last ennast avama ja lahendusi otsima.

Tänage ja tunnustage last, et ta usaldab teid ning julgeb oma tunnetest, hirmudest ja raskustest rääkida. Sellega annate talle selge sõnumi ka edaspidiseks, et

 • jagatud mure on pool muret ning
 • te olete tema jaoks olemas, et olukorda analüüsida ja parimat lahendust otsida.

Kui põhjus on teada, siis kuidas edasi?
Põhjusele jälile jõudmise järel selgitage välja, kas tekkinud raskusi ja takistusi saab ületada või mitte.

Kui murekohaks on väike, pigem lühiajaline või juhuslik takistus (tüli kaaslasega, asendusõpetaja, ebaedu, mittemõistmine, väsimus, keskkonnamuutus), siis saab olukorra selgituste, abi ja julgustamise tulemusel lahendada ning tõenäoliselt on see mure peagi unustatud.

Kindlasti ei tohiks ringist loobumine olla otsus, mis tehakse kergekäeliselt või esimeste emotsioonide ajel. Pidev edasi-tagasi või ühest ringist teise jooksmine võib sel juhul kujuneda käitumismustriks. Ringi vahetamise või pooleli jätmise puhul võiks olla mingi kokkulepe (näiteks kuni koolivaheajani ei jäta pooleli või laps käib veel ühe kuu ja siis otsustatakse), sest mõnikord on vaja lihtsalt aega, et olukord laheneks.

Selgitage lapsele, et ajutine tüdimus on täiesti loomulik ja tavaline nähtus, mis käib huviringis osalemise juurde. Kui tema koormus on siiski osutunud liiga suureks ning ta on pidevalt väsinud ja kurnatud, siis on õigem koormust vähendada ja (mõni) ring ära jätta. Lapsel peab jääma aega ka mängida ja puhata ning pere ja sõpradega koos olla.

Sundimine ei ole kindlasti lahendus, pigem paneb last jätkama motiveerimine ja innustamine. Lapse äraostmine motiveerimise eesmärgil võib aidata vaid lühiajaliselt, pikemas perspektiivis see tulemust ei anna.

Mõnikord selgubki just huviringis osalemise käigus, et see tegevus lapsele ei sobi. Siis tasub seda kogemust võtta kui olulist infot lapse kohta ja leida uus huviring, mis paremini sobib. Kui loobumise põhjused on tõsised, siis tuleb last usaldada ja toetada.

Kuidas huviringist loobumist ennetada?
Vanema ülesanne on last huviringis käimisel igati toetada. Seejuures saate olukorda, kus laps ei taha enam huviringi minna, sageli ka ennetada.

Küsige endalt, miks laps selles huviringis käib. Kas see on lapse soov või teie enda täitumata lapsepõlveunistus? Huviringi valik peab eelkõige lähtuma lapse huvist ja soovist, loomulikult on seejuures oluline arvesse võtta tema võimeid, eeldusi ning eripära.

Huviringis osalemine ei tohi tugineda vanema seatud kohusetundele. Laps tunneb sel juhul vastutust vanema ootuse täitmise ees, aga ei pruugi leida sisemist motivatsiooni.

Laps peaks teadma ja oskama sõnastada, miks ta selles huviringis osaleb.

Tundke huvi, mida laps ringis teeb ja mida uut on ta seal teada saanud või selgeks õppinud. Kuulake last päriselt, võtke osa huviringi ühistegevustest ning käige vaatamas võistlusi, esinemisi ja näitusi. Märgake ja tunnustage lapse pingutusi. Mure ja takistuse korral julgustage teda raskusi ületama ning pakkuge oma abi.

Suhelge õpetajaga, sest tema tagab huviringis lapse heaolu. Jagage õpetajale lapse kohta olulist infot. Küsige õpetajalt, kuidas lapsel läheb, ja tehke omavahel koostööd.

Olge enda hobidega järjepidevalt tegeledes lapsele eeskujuks.

Jalus