fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Ootame erakooli lõpetajaid IB õppesse

30.03.2020

Kas teadsite, et meie erakooli üheksanda klassi lõpetanu saab Audentese rahvusvahelises koolis õpinguid jätkata soodustingimustel?

Selles koolis kestavad õpingud kolm aastat ja õppetöö toimub inglise keeles.

Õpingud juhatab sisse eelaasta
Esimesel aastal läbib õpilane eelprogrammi (Pre-IB), mille käigus ta omandab kõigis ainetes ingliskeelse erialaterminoloogia. Ühtlasi õpib noor selle aja jooksul end paremini tundma, et ta oskaks järgmisel aastal teadlikult valida, milliseid aineid ta soovib õppida sügavuti ja milliseid standardtasemel.
Eelaastal õpitakse matemaatikat, füüsikat, keeli ning loodusaineid, oma koha õppekavas on leidnud ka mitmesugused humanitaar- ja loovained. Omandatakse teaduslike uurimistööde kirjutamiseks vajalikke oskusi (allikaanalüüs, graafikute ja diagrammide loomine, andmete kogumine jms) ning luuakse oma õpilasfirma.

Järgnevad kaks diplomiprogrammi aastat
Pärast eelaasta läbimist valib noor kolm ainet, mida ta soovib International Baccalaureate’i (IB) diplomiprogrammi raames õppida kõrgtasemel, ja kolm ainet, mille ta omandab standardtasemel. See rahvusvahelise bakalaureuseõppe kava võimaldab esimesel põhiaastal (ehk traditsioonilises mõistes 11. klassis) õppida inglise keeles nelja õppeainet süvitsi. Peale selle õpib noor ka oma emakeelt kirjanduse ja kultuuriloo kaudu.
Diplomi saamiseks tuleb teise põhiaasta lõpul sooritada kõigis valitud ainetes eksam, lisaks sellele on vaja kirjutada kaks eriilmelist akadeemilist esseed.

IB programmist lähemalt
Õppekavas on kuus ainerühma (emakeel, võõrkeeled, ühiskonnaained, loodusained, matemaatika, lisavalikaine) ja õpilasel tuleb tal valida igast rühmast vähemalt üks õppeaine, mida ta saab õppida kas süvendatult või standardtasemel. Sellega tasakaalustatakse noore individuaalseid valikuid.
Õpekavasse kuuluvad ka kohustuslikud tuumikkursused, mida traditsioonilises Eesti koolis ei õpetata.

 • Esimene nendest on TOKi (theory of knowledge) kursus, kus õpilased ja õpetajad õpivad koos, mis on teadmine, kuidas see kujuneb, kuidas on teadmised omavahel seotud jne. TOK õpetab kriitiliselt mõtlema, et noor suudaks eri valdkondades oma teadmistele toetudes nii argumenteerida kui ka analüüsida.
 • Teine tuumikkomponent on extended essey ehk iseseisev uurimistöö, mis kirjutatakse esimese põhiaasta lõpuks ühes aines, tavaliselt selles, mida tahetakse ülikoolis põhiainena edasi õppida. Uurimistöö tegemisel tulevad kasuks nii analüütilise mõtlemise oskus kui ka eri ainetes omandatud teadmised.
 • Kolmandaks läbib õpilane CASi ehk creativity action service’i programmi, mille raames ta saab enda isikupärast ja sotsiaalsest aktiivsusest lähtudes tegeleda loomingu, ühiskondliku tegevuse ning spordiga.

Laialdased edasiõppimise võimalused
Meie kooli õpilased omandavad valmisoleku õppida edasi mitmesugustes maailma kõrgkoolides. Tänu paindlikule õppekavale keskendub noor meie koolis enim just nendele ainetele, mis toetavad tema karjäärivalikuid.
Vilistlased, kes on lõpetanud meie kooli viimasel kahel aastal, õpivad praegu mitmes ülikoolis üle maailma väga eriilmelistel õppekavadel. Toome mõne näite:

 • California Polytechnic State University (California, USA), kommunikatsioon;
 • EU Business School (München, Saksamaa), rahvusvaheline äri;
 • University of Geneva (Genf, Šveits), majandus- ja juhtimisteaduskond;
 • Tartu Ülikool, geneetika ja biotehnoloogia;
 • Fordham University (New York, USA), film ja televisioon;
 • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), rakenduslik majandusteadus;
 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, ristmeedia filmis ja televisioonis;
 • Saxion University of Applied Sciences (Enschede, Holland), psühhoteraapia.

Selle aasta abiturientide seas on tulevased meedikud, insenerid, merebioloogid, juristid, finantsjuhid ja ärikorralduse eksperdid. Veel mõni kuu ja nad on oma gümnaasiumiõpingute lõpusirgel.

Loen lähemalt vastuvõtu kohta

Jalus