fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Õpetaja Eve Liis osales Erasmus+ programmi õpirändel Portugalis

20.06.2022

Osalesin 2021. aasta oktoobri keskel Erasmus+ õpetajate õpirände programmi „Loovus, eneseareng, efektiivne õpikeskkond ja koostöö“ raames Portugalis koolitusnädalal „Innovatiivne õpetaja – motiveeritud õpilane, probleemide lahendamine läbi koostöö“. Kuna vahepealsetel Covidi-aastatel olid mitmed koolitused edasi lükatud, siis osales sel konkreetsel koolitusel 32 õpetajat Horvaatiast, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Leedust, Lätist, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt ja Eestist. Erinevatest maadest pärit õpetajate rohkus esmalt küll ehmatas, kuid tegelikkuses andis suurepärase võimaluse saada ülevaade erinevatest haridussüsteemidest ja kultuuridest, teha koostööd erineva tausta ja kogemusega õpetajatega.

Koolituse eesmärk oli näha võimalusi ja õppida uusi võtteid õpilase aktiivsemaks rakendamiseks koolitöös ja läbi selle valmistada nad paremini ette iseseisvaks eluks. See koolitus andis minule isiklikult edasiseks palju häid ideid, julgust ja soovi katsetada nähtut ja muuta õpilane tunnis ja koolis aktiivsemaks ja oma töö tulemustest rohkem huvitatuks. Koolitusprogrammi raames tutvuti Portugali haridussüsteemiga, põhjalikumalt räägiti projektõppest, millega õpetamise asemel suunata õpilased ise õppima, keerulistest olukordadest projektõppe käivitamisel ning suurepärastest tulemustest õnnestumise korral. Üleskutse „Vähem õpetajat – parem õpetaja“ („Less teacher – Better teacher“) oli see, mis käivitas suure diskussiooni. Eriti pärat koolikülastusi, kus me nägime, kuidas seda ideed igapäevaselt rakendatakse ühes Portugali põhikoolis ja seejuures väga edukalt.

Koolitusprogrammi raames oli meil võimalus kuulata teiste hulgas ka Lissaboni ülikooli kasvatusteaduste doktorit Sandra Frada’d, kes juhtis meie tähelepanu minu hinnangul Eestis teadvustatud, kuid mujal maailmas siiski vähetähtsaks peetud arusaamale, et „kogu maailm on muutunud, uudiste esitamine, lugemine, inimeste omavaheline suhtlemine, kõik, kuid mitte kool!“ Tema soovitus oli kaasata IT-d kõikjale, sest IT annab võimaluse kombineerida erinevaid teadmisi ning kasutada kogu maailma rohket ja uut infot õppimise hüvanguks.  Sellega paralleelselt tuleb aga kindlasti õpilastes arendada kriitilise mõtlemise oskust ja tahet hinnata leitavat informatsiooni ja selle pädevust.

Tähtis koht oli selle nädala tegevuste hulgas ka rühmatöödel, kus erinevatest riikidest pärit õpetajad töötasid välja näidisideid projektõppe rakendamiseks ja esitlesid enda töid, pakkudes välja innovaatilisi töövahendeid, võimalikke tegevusi õpilaste aktiveerimiseks ja lahendusi saadud teadmiste kontrolliks. Kõiges jäi siiski kõlama põhiline eesmärk – ära tee õppimist keeruliseks. Jää lihtsaks! Kui on selge, jõukohane ja huvitav eesmärk, siis tuleb õpilane kaasa. Talle tuleb anda võimalus!

Väga huvitav oli ka Portugali õpetajakoolituse eestvedaja Ana Maria Costa lühike ülevaade sellest, kuidas suunata õpilasi aktiivselt kuulama, kasutades tuttavaid oskusi ebatraditsiooniliselt. Põnev näide oli muusika ja liigutuste kasutamine kokandustunnis. Sama saab üle kanda igasse teise tundi. Ka tema juhtis tähelepanu, et digitaalsed töövahendid aitavad innovatsiooni, arendavad ja kasvatavad meie loovust. Temalt pärines ka tähelepanek, mis on paljudele õpetajatele raske tunnistada, et täna ei ole õpetaja õpilasele enam ainus allikas, kust saada uut infot.

Ühel päeval külastasime paari kooli, et näha, kuidas Portugali erinevad koolid suudavad projektõpet rakendada, kuidas õpilased ise õpetavad üksteist, milliseid tehnilisi abivahendeid kasutatakse, milliseid ideid rakendatakse ja kuidas õpetajad saavad õppijaid toetada. See oli väga muljetavaldav! Näha matemaatikatundi, kus õpetaja istub tunnis omaette ja kaheksanda klassi õpilased õpetavad tehteid murdudega seitsmenda klassi õpilastele. Ja see töötas! Muidugi nõuab see õpetajalt rohkem tunni planeerimist ja ettevalmistamist, kuid kui eesmärgiks on, et õpilane saab teadmisi, mis kinnistuvad, siis pidi see hästi toimima. Õpilaste tulemused võrreldes eakaaslastega teistest koolidest on viimaste aastatega selles konkreetses koolis oluliselt tõusnud. Olen proovinud nähtut ka enda kolleegidele edasi anda, loodan, et minu mõtetest leiab nii mõnigi meie kooli õpetaja endale uusi ideid ja innustust!

Lisaks koolitusprogrammile oli selle kursuse raames võimalik tutvuda meeldivas suvises kliimas ka kohaliku kultuuri ning vaatamisväärsustega. See oli kindlasti silmaringi arendav ja huvitav. Oluline on osata näha maailma erinevate kultuuride taustu, et neid paremini mõista, ning seda teadmist ja võimalust õnnestus natuke ka kogeda.

Ma olen küll kooli ajal õppinud inglise keelt, kuid siiski on küllalt suur väljakutse minna üksi inglise keeles õppima. Arendasin tänu sellele Erasmus+ kursusele väga palju oma inglise keelt ja meeskonnatöö pädevust, sain uusi teadmisi ja häid kontakte õpetajate hulgas üle maailma, kelle poole võin täna julgelt pöörduda.

Jalus