fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Õpetajad õppisid kasutama õppetöös filmi

30.04.2019

Kevadisel koolivaheajal, 24. aprillil korraldas MTÜ Filmiõpe esimest korda koolituse „Film õppetöös”, kus osales seitse meie õpetajat: eesti keele õpetajad Katrin Raud ja Karin Liivaleht, inglise keele õpetaja Katrin Rüütel, kunstiõpetaja Tiia Pällo, ajalooõpetaja Pille Rohtla, mitme aine õpetaja Maris Tuulik ning spordigümnaasiumi inglise keele õpetaja Mari Pruli.

Koolitus jagunes kaheks osaks, millest esimeses selgitati filmi ja loo vajalikkust õppetöös. Arutati, miks üldse koolitöös filmi vaadata või ise filmi teha, kas film pakub õpitud teadmiste kordamist, uues olukorras teadmiste kasutamist, uurib midagi uut või seda kõike üheskoos. Mõeldi selle üle, kas filmis on juhuseid, mis on vahe tegevusel ja sündmusel. Loo jutustamisoskus on vajalik nii õpetajale, et tekitada õpilastes huvi, kui ka õpilastele, kes oskaks luua seoseid ja panna proovile oma loomingulisust. Tõlgendamisoskus aitab arendada ka funktsionaalset lugemisoskust, mis on igas aines ja ka elus praktiline oskus. Kui õpilane kirjutab loo, mida mõistavad teisedki, saab ta motivatsiooniks vajaliku eduelamuse. Inglise keele õpetaja Katrin Rüütel tegi tähelepaneku, et saadud meetodid on abiks ka võõrkeele õppimisel, vòimaldades arendada suulist jutustamisoskust. Seega saab koolitusel saadud môtteid ja materjale tegelikult kasutada nii inglise keeles jutu kirjutamiseks kui ka suulise kõnekeele praktiseerimises.

Tänapäevase loo jutustamiseks on võimalik kasutada erinevaid digivahendeid. Selles osas andis koolitaja Mikk Granström koolituse teises pooles praktilisi nõuandeid, mis rakendusi on hariduslikel eesmärkidel kokku pandud. Eesmärk on inspireerida õpilasi rohkem kirjutama ja lugema, õpetada, kuidas visualiseerida oma lugu, millest edasi saab jõuda filmi stsenaariumini. Isegi lihtne Instagramis loojutustamine, mida õpilased heal meelel vabal ajal teevad, võib kanda arendavat eesmärki nii, et õpilane ei kaoks digimaailma, vaid arendaks digipädevusi ja tõlgendusoskusi. Koolituse üks osa oli Jaan Aru videoloeng „Kuidas aju õpib?”, mis meenutas, et iga õpilane on nutikas, kui lasta ta ajul temale omasel moel õppida. Kõige olulisem on, et kogu ajutööd toetab piisav ja kvaliteetne uni.

Kevadine koolituspäev Pirita teel Tigutoidu ruumides oli õpetajatele inspireeriv, et jätkata koolis ka õpilasi motiveerivat viimast õppetsüklit. Mõtted tekkisid ka uue õppeaasta filmiprojektiks, mis ühendaks erinevad õppeained ja arendaks vajalikke digioskusi.

Jalus