fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Õpetajate kogemusest eriolukorras

09.06.2020

Märtsikuus tuli päevapealt üle minna distantsõppele. Hoolimata sellest, et meie koolis on iseseisva õppija päevi korraldatud juba mitu aastat, esitas distantsõpe väljakutse nii õpetajatele kui ka õpilastele: n-ö kaugjuhtimisega tuli omandada ju kõiki aineid. Paljud õpetajad olid mures, kas õpilased saavad pealesunnitud distantsõppes sama head teadmised kui iga päev koolis käies.
Distantsõpe suurendas õpilaste, õpetajate ja lastevanemate koormust ning nõudis kõigilt enesejuhtimise oskuste rakendamist. Loomulikult vajasid tavatu õppeprotsessiga harjumiseks kohanemisaega kõik asjaosalised.

Pole halba ilma heata
Distantsõppe suurim pluss oli see, et kõik said aru digipädevuste ülimast vajalikkusest. Ükski digikoolitus ei ole olnud õppemetoodikate, digipädevuste ja ennastjuhtiva õppija arendamisel nii efektiivne kui eriolukord. E-kool oli küll tuttav, kuid digiõpikute ja veebitundide rakendamine tuli kärmelt selgeks saada nii õpetajatel kui ka õpilastel.
Õpilased nimetasid koduse õppe suureks eeliseks võimalust õppimise aega ja tempot endal valida. Senisest paremini teadvustati ka seda, milline väärtus on tavapärasel koolikeskkonnal, traditsioonilistel ühisüritustel ja silmast silma kohtumisel.

Peagi selgusid ka valukohad
Üks õpetajate suurim mure oli see, et distantsõppes ei hakkaks vahe õpilaste edasijõudmises kasvama. Leidub ju neid, kes juba oskavad ennast juhtida ja motiveerida, ning ka neid, kelle enesejuhtimise ja õpioskused ei ole veel nii head.
Osa õpilaste puhul sai murekohaks tähtaegadest kinnipidamine.
Õpetajatele oli keeruline see, et distantsõppes ei näe nad arvutiekraanil õpilase emotsioone. See erines tunduvalt õppetööst klassis, kus on kaugelt kas või kehakeelest näha, kas ja mismoodi keegi töötab ning materjalist aru saab või ei saa. Kui õpilasel puudus oskus või tahe küsida, siis võiski distantsõppes tekkida olukord, kus ta jäi õppematerjali omandamisega jänni.

Liigume targemana edasi
Õpetajad said eriolukorra ajal ka üksteiselt õppida ja omavahel kogemusi jagada. Distantsõpe kinnitas seda, et õppimise aluseks on hea koostöö. Tavaline, klassi ees seletava õpetajaga tund oli asendunud olukorraga, mis nõudis õpetajalt töö organiseerimist nii, et õpilased oleksid ise aktiivsed. Õpetaja ei olnud enam kõiketeadja, vaid üha enam partner, ülesande püstitaja, julgustaja ja toetaja.
Eriolukorras sai igale koolipere liikmele selgeks, et kui suhtume üksteisesse mõistvalt ja hoolivalt, siis on kõik võimalik.

Jalus