fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Õpetajate kogemusest eriolukorras

03.06.2020

Märtsikuus tuli päevapealt üle minna distantsõppele. Hoolimata sellest, et meie koolis on veebikursus juba tuttav õppeviis, esitas distantsõpe väljakutse nii õpetajatele kui ka õpilastele: n-ö kaugjuhtimisega tuli omandada ju kõiki aineid. Paljud õpetajad olid mures, kas õpilased saavad pealesunnitud distantsõppes sama head teadmised kui iga päev koolis käies.

Loomulikult vajasid tavatu õppeprotsessiga harjumiseks kohanemisaega kõik asjaosalised.

Pole halba ilma heata
Distantsõppe suurim pluss oli see, et kõik said aru digipädevuste ülimast vajalikkusest. E-kool oli küll tuttav, kuid digiõpikute ja veebitundide rakendamine tuli kärmelt selgeks saada nii õpetajatel kui ka õpilastel.

Õpilased tõid kodus õppimise suure eelisena välja selle, et neil oli võimalik õppimise aega ja tempot endal valida.

Peagi selgusid ka valukohad
Üks õpetajate suurim mure oli see, et distantsõppes ei hakkaks vahe õpilaste edasijõudmises kasvama. Leidub ju neid, kes juba oskavad ennast juhtida ja motiveerida, ning ka neid, kelle õpi- ja enesejuhtimisoskused ei ole veel nii head.

Kooli spordipsühholoog Kristel Kiens tuli õppursportlastele appi ning jagas ja postitas motiveerivaid ja õpetavaid videoid, mis rääkisid enesejuhtimisest, päeva organiseerimisest ning enda heaolu ja arengu toetamisest. Samu mõtteid sai jagatud ka õpetajatega (vt videot).

Õpetajatele oli keeruline see, et distantsõppes ei näe nad arvutiekraanil õpilase emotsioone. See erines tunduvalt õppetööst klassis, kus on kaugelt kas või kehakeelest näha, kas ja mismoodi keegi töötab ning materjalist aru saab või ei saa. Kui õpilasel puudus oskus või tahe küsida, siis võiski distantsõppes tekkida olukord, kus ta jäi õppematerjali omandamisega jänni.

Veebitundide andmise kõrval valmistas õpetajatele peavalu ka õppevideote tegemine. See oli vastutusrikas ülesanne, kuna õppursportlaste sõnul on headest õppevideotest keerulise teema omandamisel suur abi.

Liigume targemana edasi
Õpetajad said eriolukorra ajal ka üksteiselt õppida ja omavahel kogemusi jagada. Distantsõpe kinnitas seda, et õppimise aluseks on hea koostöö. Tavaline, klassi ees seletava õpetajaga tund oli asendunud olukorraga, mis nõudis õpetajalt töö organiseerimist nii, et õpilased oleksid ise aktiivsed. Õpetaja ei olnud enam kõiketeadja, vaid üha enam partner, ülesande püstitaja, julgustaja ja toetaja.

Jalus