fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Õpetame eesti keelt ka teise keelena

02.12.2019

Meie lastekoolis on avatud rühmad lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes soovivad seda õppida. 4–5-aastased lapsed saavad eesti keelt omandada rühmas, mille õppetöö toimub üks kord nädalas. 5–6-aastaste laste rühma tunnid toimuvad kaks korda nädalas.

Keele ja kõne arendamine on koolieelses eas kahtlemata üks olulisim ülesanne. Üldjuhul õpib selles vanuses laps mis tahes keelt mängides ning eakaaslaste ja täiskasvanutega suheldes. Mida noorem on laps, seda tõhusamalt ta keelt omandab. On ju keel väikesele lapsele vahend, et leida mängukaaslasi, osaleda tegevustes ning rahuldada enda soove ja vajadusi.

Audentese lastekoolis toimub õppetöö keelekümblusmeetodil mitmesuguste arendavate tegevuste kaudu. Need ettevõtmised toetavad eesti keele õppimist ja moodustavad kokku ühtse terviku.

Lähtume põhimõttest, et keeleõppega tuleb tegeleda järjepidevalt, korrates ja kasutades õpitut eri situatsioonides. Meie keeleõpe on põnev, vaheldusrikas ja mänguline ning see toimub arendavas ja sõbralikus keskkonnas.

Õppetööd korraldades arvestame sellega, et laps vajab uue keele omandamisel tuge ja tunnustust. Turvatunne ja edukogemus loovad õpimotivatsiooni mitte üksnes lastekooli ajaks, vaid kogu eluks.

Seda, et vanemad usaldavad lastekooli eesti keele õpetamisel, kinnitab nii tagasiside kui ka rühmade ootejärjekord. Täname usalduse ja koostöö eest!

Jalus