fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL, SPORDIGÜMNAASIUM

Õpilased osalesid rahvusvahelisel võistlusel „Best in English”

17.01.2022

Ülemaailmne võistlus „Best in English” toimub kord aastas ja selle korraldajamaaks on Tšehhi vabariik. 14.–19. aastastele suunatud võistlus toimub kindlal ajavahemikul ühe päeva jooksul veebi vahendusel. Seega oli ühel ja samal päeval sel aastal arvutite ees 17223 õpilast üle maailma. Ka meie põhikooli lõpuklassid ning gümnaasiumi õpilased otsustasid võistlusel osaleda.

Kokku osales võistlusel sel aastal 595 kooli, Eesti oli siin neljandal kohal 44 kooli ja 1778 õpilasega. Kõige suurema osalusarvuga oli Tšehhi, kus osales 232 kooli ja 6540 õpilast ning Slovakkia 108 kooli ja 2920 õpilasega. Veel olid riikidest esindatud Leedu (745 õpilasega), Läti (511 õpilasega), Poola (231 õpilasega) ning muuhulgas näiteks ka Singapur ja Vietnam.

Online-testi täitmiseks oli aega 60 minutit ning see koosnes lugemis- ja kuulamisülesannetest aga ka grammatikast. Kusjuures, Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletasemete järgi said õpilased lahendada ülesandeid tasemetele B2–C1. Meie riiklik õppekava sätestab Eestis põhikooli nõutud lõputasemeks B1 ja gümnaasiumi omaks B2. Seega võib öelda, et põhikooli üheksandikud olid valmis rinda pistma endast isegi pisut tugevamatega. Audentesest osales kokku 31 põhikooli ja 12 gümnaasiumi õpilast.

Õpilaste arvates olid ülesanded arvatust raskemad aga samas huvitavad ning silmaringi laiendavad. Kuna teistest koolidest osalesid võistlusel peamiselt pigem gümnaasiumi õpilased, siis oli see meie õpilaste jaoks proovikivi. Siiski saavutasime esimesel korral tulemused, mille üle uhkust tunda: meie regioonis ehk Harjumaal saavutasid meie õpilased 7. koha ja Eesti koguarvestuses 24. koha. Mis aga veel tähtsam, õpilaste sõnul andis test neile võimaluse oma keeletaset hinnata ning tehtule kohe ka tagasisidet saada. Samuti olid ülesanded väga sarnased põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamitele, seega üldisemalt andis „Best in English” võistlusel osalemine võimaluse sarnases stressiolukorras harjutada ning siingi lisakogemusi saada.

Jalus