fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Õpilasesindusel on koolielus oluline roll

21.12.2016

Õpilasesindus on koolielu edendav ja elavdav aktiivsete õpilaste kogu, kuhu kuulub sel õppeaastal 27 liiget 5.–12. klassist.

Igal sügisel valivad liikmed endi seast presidendi, asepresidendi ja sekretäri. Viimased kolm esindavad kooli õpilasüritustel ja väljaspool kooli, sekretäri lisaülesanne on kõiki koosolekuid protokollida.

Kokku saavad liikmed kolmapäeva hommikuti kell 8 kooli aulas. Ilmselgelt vara ärganuna on nad kõik siiski ülimalt otsusekindlad ja aktiivsed, sest koosoleku ajaks on napp pooltund enne koolipäeva algust.
Igal koosolekul annab liige oma allkirja, et on seal osalenud. Hiljem saab ta protokolli kätte meili teel või sotsiaalmeediast. Üldse mängib sotsiaalmeedia meie õpilasesinduse töös olulist osa: kuuludes suletud gruppi, saavad liikmed kiiresti omavahel infot vahetada, näiteks teavitada uuest koosolekust või sellest, et on vaja kiiresti aulat kaunistada.

Koos tehes sünnivad huvitavad üritused. Nii on õpilasesindus korraldanud halloween’i-peo, 9.–12. klassi suurürituse, advendihommiku, mitme kooli vahelise kevadballi ja abiturientide lõpuballi. Sellel õppeaastal on plaanis korraldada veebruarikuus stiilinädala raames 5.–9. klassi playback show.

Hommikuste koosolekute sisupunkte on rohkesti, sest peale ürituste eestvedamise on õpilasesindusel muidki rolle. Õpilasesindus on kaasa rääkinud kooli kodukorra teemal, vaaginud rahuloluküsitluste tulemusi ja osalenud kooli arengukava arutelus.

Muu hulgas on arutletud 2016. aasta Tallinna munitsipaalkoolide heaolu-uuringus välja tulnud probleeme. Õpilasesinduse sõnul on Audentese õpilased õnnelikumad: siin pole koolikiusamist ja õpikeskkond on turvaline. Õpetajad annavad õpitu kohta selget tagasisidet ja jõuavad tänu väiksematele klassidele iga õpilaseni. Õpilaste arvates saaks muuta tunde loovamaks ja huvitavamaks, selleks tuleks rohkem õpetada tegelikus elus vaja minevaid oskusi ning kaasata igas tunnis tervet klassi.

Kuna meie õpilasesindus kuulub Eesti õpilasesinduste liitu, võtavad esinduse liikmed osa selle ühenduse üldkoosolekutest. Õpilasesinduse liikmed osalevad ka Tallinna õpilasesinduste teabepäevadel ja koolitustel.

Õpilasesindusse kuulumine annab igale liikmele võimaluse näidata oma arukust, organiseerimisvõimet ja koolielu tundmist, samuti arendab see ettevõtlikkust ja koostööoskust.

Vaatan õpilasesinduse liikmeid

Jalus