fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Õpioskuste võistluse piirkonnavoorus saime viienda koha

09.06.2022

21. sajandil ei ole mõtet seada esikohale õpilaste faktiteadmisi, kuna teabe hulk suureneb iga hetkega ning peale õpiku ja õpetaja on teisigi häid, kättesaadavaid ning ajakohaseid infoallikaid. Muutuv maailm nõuab oskust teavet õigesti hinnata ning olulist ebaolulisest eristada. Seega on tarvis arendada õpioskusi.

Õpioskused hõlmavad võimekust enda õppimist kontrollida ja juhtida ning teadmiste vahel seoseid luua ning ühtlasi aitavad saavutada soovitud õpitulemusi, ennetada õpiraskusi, lahendada õppimisega seotud probleeme ja teha meeskonnatööd.

Igal aastal toimub viiendatele klassidele õpioskuste võistlus. See ettevõtmine süvendab õpilastes oskust infot otsida, leida ja sihipäraselt rakendada, võimaldab kasutada võistlusülesannete lahendamisel loovust ja nutikust, eeldab vastamisel täpsust ja korrektsust ning annab osalejatele meeskonnatöö kogemuse.

Õpioskuste võistlusel osalevad viieliikmelised tiimid ning võistlus peetakse kolmes etapis: koolivoor, piirkonnavoor ja üleriigiline lõppvoor.

Koolivooru korraldasime kõigile meie kooli viienda klassi õpilastele. Audentese parim võistkond pääses edasi Tallinna piirkonnavooru, kuhu olid kutsutud osalema need 15 kooli võistkonnad, kes said 2021/2022. õppeaasta koolivoorus enim punkte. Piirkonnavoor toimus 7. mail 2022 Gustav Adolfi gümnaasiumis.

Tallinna piirkonnavooru ülesannete lahendamine eeldas oskust kasutada teatmeteoseid ja muid teabeallikaid ning sealt saadud infot. Võistlus oli korraldatud töötubadena. Igas töötoas oli ülesannete lahendamiseks aega 25 minutit. Töötubade (reaalained, loodusained ja varia) ülesanded ei keskendunud ainult ühele kindlale õppeainele ning olid esitatud teksti, helindi, tabeli, pildi, skeemi või esemena. Võistkondadel oli võimalus kasutada vaid neid raamatuid ja materjale, mis olid korraldustoimkonna poolt ette antud. Üks töötuba toimus arvutiklassis ja seal lahendati ülesandeid interneti abil.

Kõige olulisem oli osata töötada meeskonnana. Tähelepanu tuli pöörata ka vastuste vormistamisele ja viitamisele.

Meie kooli võistkond koosseisus Getter Krum, Sofia Rothberg, Robin Ilver, Konrad Kruuse ja Uku-Martin Teder saavutas viienda koha. Õpilaste juhendajaks ja saatjaks oli õpetaja Rita Lehtpuu.

Palju õnne kõigile võistkonna liikmetele!

Jalus