fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakooli uudiskiri

Pille Rohtla: „Põnev on aidata kaasa mitmekülgsete noorte kujunemisele“

15.04.2016

Erakool_Pille-Rohtla_aprill_2016_Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetooli juht Pille Rohtla on Audentese erakoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana töötanud juba 14 aastat. Talle meeldib õpetajatöös see, et ükski päev ei ole eelmise sarnane ja kogu aeg juhtub midagi huvitavat.

Mis on sinu juhitava humanitaar- ja sotsiaalainete õppetooli peamised ülesanded?
Meie õppetooli kuuluvad eesti keele, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, kunsti-, käsitöö-, muusika-, tehnoloogia- ja ajalooõpetajad. Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetooli eesmärk on luua koostöö ja ainete lõimimise kaudu tervik ning tagada koolis õppivate ja töötavate inimeste rõõm ja heaolu.

Millised teemad on sel õppeaastal fookuses?
Oluline on, et õpilased mõistaksid inimlikke väärtusi, mis on kestnud läbi aegade, hoiaksid meie ainulaadset kultuuri, tunneksid uhkust oma esivanemate ja rahvuse üle ning samas märkaksid ümbritsevat maailma, peaksid sellest lugu ja oleksid sallivad.

Millised tegevused ja üritused seovad eri vanuseastmeid ning õppetoole?
Olen Audenteses juba üle kümne aasta korraldanud ajaloopäeva: meie kooli saab nimetada ajarännakute maaletoojaks. Olen seda vahvat õppemeetodit käinud tutvustamas mitmel pool: ajalooõpetajate kongressist Otepää gümnaasiumini. Eesti 100. sünnipäevaks tahame korraldada üle-eestilise ajarännaku – see on meie kingitus Eestile.

Keeltenädal oli väga mitmekesine ja inspireeriv, see andis lastele ning õpetajatele energiat jõuda pimedast talveajast kevadesse. Omaloomingu konkursil paistsid silma need õpilased, kes iga päev meie tähelepanu keskpunktis ei ole. See pakkus ka meile, õpetajatele, põnevaid avastusi. Tähistasime veel teatrikuud, mille raames toimusid töötoad ja käidi ühiselt teatris.

Millised plaanid on järgmiseks õppeaastaks?
Tuleval õppeaastal soovime veel rohkem õppeaineid omavahel tervikuks lõimida, sest ka maailm on tervik, ta ei koosne eraldi õppeainetest.

Meie kooli moto on „Tarkus, tervis, tasakaal“. Kuidas see koolielus välja paistab?
On väga oluline, et me liigume, suhtleme omavahel, aitame üksteist ja õpime ka väljaspool klassitundi.

Missuguseid rõõme pakub Sulle õpetajatöö?
Koolielu ei lase inimese arengul seisma jääda: alati kui arvad, et nüüd oled küll kõike näinud ja oskad kõike, pakuvad õpilased või kolleegid sulle taas mõne uue tee käimiseks või mõtte mõtlemiseks.

Ja nii mõnigi kord olen saanud uhkusega öelda, et mul on olnud au seda noort inimest õpetada.

Jalus