fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Põnevad moodused inglise keele õppimiseks

09.06.2022

Meie koolis õpitakse inglise keelt alates esimesest klassist. Õppekomplektid on küll püsinud samad, ent õppimine ja õpetamine on loominguline protsess, mis sõltub ümbritsevast keskkonnast ning laste huvidest. Seega rõhuasetused ajas muutuvad ja iga ainetund on erinev.

Veidi teistsugused ülesanded võimaldavad õpitut kinnistada ja loovad ka laiema maailmapildi. Audentese klassidel on olnud sellel õppeaastal palju toredaid inglise keelega seotud ettevõtmisi, millest mõnda nüüd tutvustame.

Keeleõpet rikastab ilukirjandus

Innustame õpilasi lugema vabal ajal ingliskeelset kirjandust. Kolmandatel klassidel toimus sel kevadel projekt „Our Reading Tree“. Lapsed valisid oma huvidest lähtuvalt raamatu, lugesid selle läbi ja tutvustasid klassile. Iga loetud raamatut märgib leht inglise keele klassi lugemispuul.

Kolmanda ja neljanda klassi õpikus on palju muinasjutte, mida loeme ja jutustame ning mille põhjal oleme eelnevatel aastatel teinud näidendeid ning multifilme. Sel kooliaastal pidasid õpilased maha sõbraliku debati teemal „Town life versus country life“: väitlus oli inspireeritud õpiku loost „The Town Mouse and the Country Mouse“, mis räägib kahest sõbrast, kes naudivad oma keskkonna hüvesid. Õpiti enda seisukohta veenvalt, aga viisakalt väljendama, teisi rahumeelselt kuulama ning kriitiliselt mõtlema.

Õpikutes leidub ka katkendeid ja kokkuvõtteid populaarsetest lasteraamatutest, samuti on klassides vahetunnis lugemiseks valik ingliskeelseid teoseid. 4.a klassi õpilased kohtusid sel kooliaastal kirjanik Kätlin Kaldmaaga, kes tutvustas inglise keeles oma loomingut ja rääkis kirjanikuks olemisest.

Ilukirjandus jõuab keeletundi ka audiovisuaalse meedia vahendusel. Näiteks viiendad klassid vaatasid sügisel samanimelisel raamatul põhinevat filmi „Charlotte’s Web“, mis jutustas imelise loo sõprusest ja oli täis mõnusat huumorit. Film võimaldas õpilastel tutvust teha kõnekujunditega ja liikuda keeleoskuse omandamisel uuele tasemele.

Õppekäigud laiendavad ka silmaringi

Kuigi õpilased kuulevad inglise keelt palju ja õpivad seda ka koolis, annavad õppekäigud neile võimaluse keeleoskust proovile panna ning õpitut väljaspool tundi suhtlussituatsioonis rakendada. Kuna 2022 on raamatukogude aasta, oleme inglise keele tundide raames käinud Tallinna keskraamatukogus, keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja rahvusraamatukogus.

Kaheksanda klassi noored õppisid keskraamatukogus avaliku esinemise kunsti, seegi koolitus toimus inglise keeles. Viiendad klassid tutvusid raamatukogu tööga võõrkeelse kirjanduse osakonnas (loen lähemalt).

Tänapäeva raamatukogudest leiab lisaks raamatutele veel muudki põnevat. Rahvusraamatukogu väikses majas on pelgupaiga leidnud videomängude muuseum LVLup!, mida käisid lähemalt uurimas 5.c õpilased.

Õpime kuulama

Võib jääda mulje, et kuulamisoskust on kerge omandada: kui sõnad selged, saab ju aru küll! Ometi minnakse kuulamisülesannetega keeleeksamil kõige enam alt, sest arusaamist mõjutavad kuulatava inimese keeleoskus, aktsent, intonatsioon ja rääkimise kiirus.

Neljandate klasside õpilased panid kuulamisoskuse proovile aprilli lõpus toimunud viktoriinis, kus lahendati elulisi ülesandeid: õpilastel tuli kuulatud klippidest infot leida, lauludele pealkirju sobitada, häälimise järgi sõnu kirjutada jne. Lapsed töötasid individuaalselt ja omas tempos ning andsid endast parima.

Võimalus võistelda oli ka vanematel õpilastel, näiteks üheksas klass osales enne jõule rahvusvahelisel võistlusel „Best in English“.

Räägime inglise keele tunnis spordist

Viiendad klassid olid sel talvel olümpiamängude eksperdid. Nende õpikus on peatükk talispordialade teemal. Pekingi taliolümpiamängudega seoses käsitlesime teemat laiemalt: juttu tuli olümpiamängudest ja nende ajaloost, vaatasime videoid, mis andsid ülevaate antiiksetest olümpiamängudest, ning rääkisime taliolümpiaaladest ja tänavustest mängudest.

Iga õpilane otsis infot ühe Eesti olümpiasportlase kohta, tegi ingliskeelse esitluse ja kandis selle kaaslastele ette. Peatüki lõpetas teemakohane viktoriin.

Mängud muudavad keeleõppe lõbusamaks

Nii kolmandas kui ka neljandas klassis käsitleme poeteemat. Mis saaks seejuures olla parem, kui päriselt järgi proovida, kuidas poes käituda ja suhelda! Lapsed harjutasid fraase ja sõnavara, mida saab kasutada mänguasja- või toidupoes. Filmisime need poemängud üles ja hiljem vaatasime koos, kuidas meie staarid suurel ekraanil paistavad.

Lihavõtete teemale pühendatud tunnis õppisid esimese klassi õpilased munapühade sõnavara, vaatasid lõbusaid videoid ja hüppasid jänkude kombel klassis ringi. Tunni lõpus otsisid lapsed šokolaadimune, mille lihavõttejänes oli nende jaoks klassiruumi peitnud. Teise klassi õpilased pidasid lihavõttepidu õues (loen lähemalt).

Ka lauamängud on inglise keele õppevahendina populaarsed, kõige enam just esimeses kooliastmes, ent mängida armastavad ka suuremad (loen lähemalt). Näiteks 4.a klass võttis ette pikema ingliskeelse lauamängude maratoni ja mängis „Mystery“ mängu.

Teeme projektitöid

Püüame inglise keele tunnis lisandväärtust luua ja teeme projektitöid, mis võimaldavad minna teemasse süvitsi. Kuuendas klassis käsitlesime kuninglikku perekonda, Suurbritannia vaatamisväärsusi ja traditsioone. Tehti ettekandeid ja valmisid plakatid: näitus pakkus huvi ning andis uusi teadmisi ka teistele koolikaaslastele.

Tänu rääkivate seinte metoodikale on õpilased inglise keele tundides tutvunud veel heategevusorganisatsioonide ja ravimtaimedega, samuti viienda klassi õpilaste lemmikloomadega.

Kasutame õppes filme ja videoid

Põhikooli inglise keele tundides on oluline roll dokumentaalfilmidel ja videoklippidel, mis keeleoskuse kõrval arendavad ka silmaringi ja kriitilist mõtlemist ning pakuvad vestlusteemasid. Näiteks oleme arutlenud selle üle, et kui Ühendkuningriik poleks kuningriik, mis ta siis oleks.

Kuuendad klassid vaatasid sel õppeaastal filmi kuningliku pere elust, kaheksas klass pandeemiast ning põhikooli keskastme õpilased said filmi vahendusel ülevaate antiikmaailma imedest.

Keelt saab omandada ka liikudes

Inglise keelt õppides ei saa ära unustada liikumisülesandeid. Selle asemel, et 45 minutit pingis istuda, on õpilased kas paari kaupa või üksinda saanud mõne tunni ajal mööda koolimaja liikuda ja grammatikaülesandeid lahendada, kinnistades niiviisi õpitud teadmisi.

Uute ja põnevate kohtumisteni juba uuel kooliaastal!

Jalus