fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIKLUBI

Priit Ilver: Iga treener saab spordiklubi väärikalt vahetada

15.10.2023

Inimesed liiguvad, st vahetavad töökohti, koostööpartnereid ja erialasid. Samamoodi on spordivaldkonnas. Kui treenerit üks spordiklubi enam ei kõneta, on täiesti loomulik liikuda teise. Selles pole midagi üllatavat, uut ega taunimisväärset. Samas on igasugune muutus emotsionaalne ja lahkujale endale erakordne sündmus elus.

Kahjuks oleme olnud liiga palju tunnistajaks olukorrale, kus treeneri lahkumine klubist lõhub ära aastate pikkuse koostöö sportlase, meeskonna või treeningrühmaga. Kas treener saab sellist lahkumist õigeks ja kasulikuks pidada? Kindlasti mitte. Kuidas liikuda väärikalt parema homse nimel ühest spordiklubist teise?

Lahkumine on igaühe õigus

Lahkumine on igaühe õigus ja võimalus ning alati ei peagi koos jätkama. Eriti kui mõtteviisid ja nägemused ei kattu. Kuid ühes asjas tuleks kokku leppida: laste heaolu on kõige tähtsam igas olukorras ja kõigi jaoks. Seetõttu tuleks spordis mittevajalikud emotsioonid kõrvale jätta ja ühise laua taha kokku tulla ning omavahel asjad selgeks rääkida. Isegi kui meeskondades tekivad ebakõlad, tuleb treenitavad lapsed erimeelsustest välja jätta.

Sport tervikuna on liiga väärtuslik, et ebakõlade tõttu inimesi spordist eemale tõrjuda. Eetiline käitumine ja sport peavad koos käima ja treenerite poolt eeskujuga edasi kanduma. „Treener peab austama treeneri ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja käitumiselt korrektne,“ seisab isegi treenerite eetikakoodeksis.

Õppetunnid lähedalt

Hiljuti asusin juhtima Audentese spordiklubi. Pole saladus, et ka meil toimus vahetult enne hooaja algust treenerite lahkumine teistesse spordiklubidesse. Muudatused Audentese spordiklubi juhtkonnas ei meeldinud osadele treeneritele, kes otsustasid lahkuda. Töötasime palehigis, et lapsed ei kannataks ja suudaksime asendada lahkunud treenerid uutega. Suures osas see meil ka õnnestus ning selle käigus lükkasime mitme tippsportlase treenerikarjäärile hoo sisse, kes liitusid meie spordiklubiga.

Mõnikord liiguvad lapsed treeneriga ka kaasa ja see õigus neil on, kuid sellisel juhul lasub treeneril vastutus uues kohas lastele nõuetekohased tingimused tagada. Veelgi olulisem on seada laste huvid kõrgemale enda või klubi omadest ja vältida senise treeningkeskkonna või meeskonna lõhkumist. Seda vastutust kahjuks Audentesest lahkunud treenerid lapsi kaasa kutsudes ei võtnud ja tekitasid palju segadust.

Kui teed peavadki lahku minema, siis osapooli ühendab vastutus kasvandike heaolu eest. Audentese spordiklubiga juhtunu paneb mõtlema treeneri ja spordiklubi rolli üle laiemalt.

Treener kui majakas

Treenerite rolli on raske mitte ületähtsustada ja aeg-ajalt peaks iga treener endale meelde tuletama, et ta ei ole selles rollis üksi. Treener on üheks osapooleks kolmiksuhtest, milleks on spordiklubi, treener ja treenitav. Treeneri käitumine seob kõik kokku, on liimiks osapoolte vahel. Ta on lastele majakaks, mõnele lapsele isegi rohkem isa või ema eest kui kodus.

Oluline on, kuidas treener käitub kolleegide, laste ja lapsevanematega. Kuidas suhtub tagasisidesse ja tuleb toime muutustega. Treeneril lasub vastutus olla selles kolmiksuhtes eeskujuks ühiste väärtuste, käitumise ja tegutsemisega. Spordiklubi ülesanne on treenerit toetada ja motiveerida, taustsüsteemid luua. Kui midagi selles kolmiksuhtes logisema hakkab, tuleb tegutseda kohe ja avatult. Iga osapool selles suhtes peab juhinduma treenitavate heaolust. Tagaselja tegutsemised väljuvad reeglina eetikapiiridest.

Millist treenerit ja klubi oma lapsele valida?

Lahkumiste ja tülide taga on tihti just kokkupõrked maailmavaates. Spordiklubi roll on valida klubile eesmärgid ja filosoofia, mis eristab teda teistest klubidest. Lapsevanemad valivad küll lapsele kooli ja õpetajat väga hoolikalt, kuid sama hoolikalt tuleks valida ka treenerit ja klubi. Mõni klubi on orienteeritud rohkem tulemuste näitamisele, mõni aga lapse laiemale ja terviklikumale arendamisele, kus saavutusi nähakse arengu loomuliku tulemusena.

Audentese jaoks on oluline viimane. Meie jaoks tähendab kaasaegne treening ja kehaline areng terviklikku lähenemist inimesele. Lisaks füüsilisele arengule, pöörame tähelepanu ka terviseteadmistele ja selle hoidmisele. Õpetame emotsioonide reguleerimist ja vaimse heaolu säilitamist pingelistes olukordades. Tänapäeva spordi eesmärk on midagi palju enamat kui tiitel.

See on lapse terviklik arendamine ja kindlasti eeldab see pidevat enesetäiendamist ka treeneritelt. Audentesega äsja liitunud tippsportlase karjääriga treenerid on toonud värskeid teadmisi süsteemi juurde. Kõrgema kvalifikatsiooni nimel peavad nad veel töötama, kuid kuskilt peab alustama ja treenereid on alati juurde vaja. Seetõttu on spordiklubi rolliks olla ka kasvulavaks uutele treeneritele.

Kokkuvõttes lasub treeneril suur vastutus. Kui oled selle tee valinud, siis tuleb täie vastutustunde ja moraalikompassiga ka seda teed käia. Alustama peab enda eeskujust lastele ja mõtestama lahti oma pedagoogilise rolli nendega tegelemisel. Kui on vaja klubist, meeskonnast või lastest lahkuda, siis ikka soliidselt ja avatult asju läbi rääkides.

Jalus