fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Rääkisime arvamusfestivalil kaasa koolirõõmu teemal

20.10.2016

tuuli-helind_ib-opilane_370x240_201613. augustil toimus Paides arvamusfestival. 22. sajandi hariduse lava vestlusringis arutleti, kuidas leida üles koolirõõm. Arutelus osales ka Audentese erakooli IB õpilane Tuuli Helind, kes võttis festivalist osa õppeaine „Creativity, Action, Service“ raames.

Lisaks Tuulile osalesid vestlusringis Soome õpetaja ja haridusspetsialist Olli Vesterinen, psühholoog ja portaali peaasi.ee looja Anna-Kaisa Oidermaa ning Tartu Hansa kooli õpetaja Mario Mäeots. Seda ingliskeelset arutelu juhtis Tallinna Inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi.

Koolirõõm
Arutelu käigus leiti, et kool peab eelkõige tekitama häid tundeid ning pakkuma turvalisust ja mugavust.
Kõige olulisem on kirg õppimise vastu. Õppimine peab esitama väljakutseid ja õpilased peavad tundma, et õppimine on tulemuslik. Enda proovile panemine on keskne osa igapäevaelust – koolidel tuleks julgustada õpilasi rohkem selliselt mõtlema, et nad ei kardaks ebaõnnestuda.
Õpetajat motiveerivad õpilased, kes tahavad õppida ja koolis käia. Kui õpetaja on õnnelik, siis tõenäoliselt on seda ka õpilased. Samuti mängib õpetaja tegevuses keskset rolli hea koostöö kolleegidega.
Tuuli toonitas, et õpilased on head teemadel, mis neid kõige rohkem huvitavad. Seepärast lisaks koolirõõmu see, kui noortel oleks õppeainete valimisel rohkem vabadust.

Kooli ja kodu koostöö
Lapsevanema roll tekitas palju arvamusi nii publikus kui ka arutlusringis. Mõnel lapsevanemal on koolist ja õpetajatest vale ettekujutus, sest see põhineb nende enda kooliaja mälestustel.
Ühiselt leiti, et kooli ja kodu vaheline koostöö on väga oluline. Vanemad peaksid võtma õppeprotsessist aktiivselt osa ja olema teadlikud klassiruumis toimuvast. Üks kuulaja rõhutas veel, et õpetajad võiksid õpilaste arengule innukalt kaasa elada ja oma tähelepanekuid vanematega jagada.

Konkurents
Elava arutelu tekitas konkurentsivõime teema. Soome ja Eesti koolide vahel on siin väga suur erinevus: Eesti koolides on palju omavahelist võistlemist, samal ajal kui Soome süsteem püüab konkurentsi minimeerida, keskendudes selle asemel õpilase isiklikule arengule.
Nii Soome kui ka Eesti koolid on PISA uuringus kõrgel kohal, kuid me ei tohi nendesse näitajatesse kinni jääda. Peaksime pigem keskenduma õpilaste ja õpetajate heaolule ning tegema õppimise tõhusamaks.

Hindamine
Hindamine võiks kajastada õpilase arengut tervikuna. Kool ei tohiks seada esikohale hindeid ja sellest lähtudes paremust koolide pingereas. Põhieesmärk peaks olema õpilaste ja õpetajate heaolu ning areng. Meil on juba mitu säärase lähenemisega uuenduslikku kooli ja sama suhtumine tuleks juurutada ka teistesse koolidesse. Õpetajad peaksid julgema proovida uusi õppemeetodeid, isegi kui alguses tundub, et traditsioonilist loengutüüpi õppetundi ja klassiruumi on raske uue meetodiga ühildada.

Arutelu tulemused
Koolirõõmuteemaline mõttevahetus tekitas palju häid ideid, kuidas arendada süsteemi, mis võib mõnikord tunduda muutumatu. Areng nõuab avatud arutelu ja kogemuste jagamist.

Jalus