fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Lastekooli uudiskiri

Raamat on olulisel kohal iga lapse arengus

10.05.2016

Lastekooli-raamatud_370x240_2016Lastekool kingib igal kevadel kõikidele lastekooli õpilastele õppeaasta lõpetamise puhul raamatu. Sellest on aastate jooksul saanud ilus traditsioon, mille üle me ise oleme väga rõõmsad.

Miks just raamat?
Raamat on olulisel kohal iga lapse arengus. Raamat tekitab huvi, ärgitab mõtlema, kingib uusi teadmisi ja emotsioone ning arendab kujutlusvõimet ja keelelist võimekust.

Lugema hakates vajab laps täiskasvanu abi ja toetust, õppimise ning õpetamise alus on aga lapse enda uudishimu. Huvi raamatute, tähtede ja lugemise vastu saab alguse ühisest raamatute vaatamisest ja ettelugemisest.

Ettelugemine on oluline igas vanuses
Päris väike laps saab ettelugemise käigus aru meile enesestmõistetavatest asjadest: raamatut hoitakse käes, lehti keeratakse, lugemist alustatakse esimesest leheküljest ja raamatus on pildid. Kahe-kolmeaastasel arendab ettelugemine kõnet ja tekitab huvi sõnade vastu, tal kujuneb seos sõnade ja piltide vahel.

Nelja-viieaastasele õpetavad etteloetud lood keelestruktuuride kõrval ka üldtunnustatud käitumis- ja tegutsemisviise. Selles vanuses lapsele meeldib, kui talle loetakse ette ikka ja jälle sama lugu. Talle meeldib loo tuttavlikkus ja ette teada sündmuste kulg. Viie-kuueaastasele saab etteloetu kohta esitada küsimusi, et ta kuuldut paremini mõistaks, ümber sõnastaks ja järeldusi teeks.
Ettelugemise käigus ollakse ja tegutsetakse koos ning kogetakse ühiseid emotsioone – see annab lapsele turvatunde, rikastab tema maailmapilti, innustab lugema ning kingib teadmise, et raamatud ja lugemine on väärtus.

Raamatud lapsele käeulatusse
Lugema õppimisele ja lugemishuvile aitab kaasa toetav keskkond, kus on loodud võimalused raamatutega sõprust sõlmida. Seepärast on tähtis, et lapsel oleks kättesaadavas kohas eakohased raamatud, mida ta saab ise võtta, vaadata ja lugeda.

Oluline on meeles pidada, et sundides ja meelitades kaugele ei jõua. Tähtis on eeskuju: ise lugedes ja lapsele ette lugedes sillutab vanem teed lugemishuvi tekkimisele. Mitmekülgsed valikuvõimalused suurendavad ja hoiavad alles lapse huvi. Ja loomulikult on tähtis last lugema õppimisel tunnustada, mitte niivõrd tulemuse, kuivõrd koostegutsemise, huvi ja pingutuse eest.

Põnevaid hetki raamatumaailmas!

Jalus