fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIKLUBI UUDISKIRI

Kokkuvõte spordiklubi rahuloluküsitlusest

22.10.2020

Igal kevadel palume klientidelt tagasisidet selle kohta, mis on neile tähtis, kuidas nad on spordiklubiga rahul ja mis võiks olla teisiti. Peame seda tagasisidet väga oluliseks, sest vaid nii saame pakkuda veelgi paremaid teenuseid ja sportimisvõimalusi.

Sel kevadel saatsime küsitluse vaid fitnessiüksuse klientidele ning seda ajal, mil riigis kehtis eriolukord ja klubi oli suletud. Seetõttu on mõistetav, miks küsitlusele vastas vaid 300 klienti. Seda enam tunnustame neid, kes leidsid eriolukorras tagasiside andmiseks aega.

Küsitluse tulemused näitavad, et 70% klientidest tulevad trenni autoga. Me ei ole kunagi uurinud otsest rahulolu parkimisega, kuid kommentaaridest ilmneb, et 2018. aastal koolisöökla taha rajatud täiendav parkimisala on parkimisega rahulolu tunduvalt kasvatanud.

Meil on väga hea meel, et 2019. aasta suve alguses tehtud muudatused tooteportfellis on klientide rahulolutaset nähtavalt tõstnud: enamik küsitluses osalenuid märkis, et on paketi või perioodikaardi tingimustega väga rahul (38%), pigem rahul (46%) või keskmiselt rahul (14%). Vaid 2% vastanutest pigem ei ole rahul või ei ole üldse rahul nende tingimustega. Nagu selgub kommentaaridest, kõik kliendid veel ei tea, et treeningupuhkuse ajal ei tule maksta kohatasu ning et treeningupuhkust on võimalik võtta suvel kolm kuud ja treeninguhooajal üks kuu.

Audentese eesmärk on pakkuda mitmekülgseid treenimisvõimalusi. Meil on hea meel, et seda valikurohkust hindavad kõrgelt ka kliendid. Kõige suurem nõudlus on ujula järele ja see tuleb välja ka küsitlusest: 76% vastanutest käib ujumas, 64% jõusaalis, 52% rühmatreeningutes ning 20% kergejõustikuhallis või -staadionil. Kommentaarides on märgitud, et klubi võiks kaaluda ka eraldi ujula või jõusaali paketti või piletit. Kahjuks ei ole see võimalik, sest klubi teenused ja ruumilahendus on üles ehitatud just mitmekülgsete võimaluste pakkumiseks.

Treenerite oskustega, võttes arvesse nii professionaalsust kui ka isikuomadusi, ollakse väga rahul. Viiepalliskaalal on keskmine rahulolu rühmatreeneritega 4,7 ja personaaltreeneritega 4,5. Rahulolu treeninguvahenditega, mida saab kasutada rühmatreeningu stuudiotes, jõusaalis, ujulas ja kergejõustikuhallis, on 4,2. Administraatorite professionaalsuse, viisakuse, küsimustele vastamise ja probleemide lahendamise oskuse keskmine hinne on 4,5.

Ruumide olmetingimuste keskmine hinne on 4,1. Kõige madalam on pesuruumidega rahulolu tase: 3,38. See keskmine hinne jääb ruumidele antud hinnete puhul ainukesena alla 4 ja mõjutab oluliselt ruumide keskmist koondhinnet. Selle aasta suvel toimus naiste pesuruumis, tualettruumides ja leilisaunas kapitaalremont. Usume, et naised tunnevad muudatust juba praegu, ning loodame, et see kajastub ka järgmise aasta tagasisides. Anname endast parima, et kõik pesuruumid oleksid puhtad ning klientidele meelepärasemad.

68% küsitlusele vastanutest andis klubile kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10, olles valmis meid soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele. Eriti hea meel on meil selle üle, et soovitusindeks (NPS) on 62 ja seega viimase aasta jooksul tõusnud 10% võrra.

Aitäh kõigile vastanuile tagasiside, tunnustavate sõnade ja asjalike parendusideede eest. Sel moel koostööd tehes saame muuta sportimisvõimalused veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus