fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Rahvusvaheline kool on jõudsalt kasvamas

21.10.2022

„Kõik, kõik on uus, septembrikuus,“ ütleb vana luulesalm. Juba juunis teadsime, et alustame praegu käimasolevat õppeaastat suuremas koosseisus, kui iial varem. Sisseastumisperioodil tegime enam kui 100 intervjuud, nendest 75 õppuritega, kes kandideerisid eelaasta õppesse, ning pea 40 õppuritega, kes soovisid jätkata õpinguid diplomiprogrammis.

Ligi 100 õpilast

Eelaasta õpinguteks vajalik lävend oli olemas ligi 60-l sisseastumiskatsete tegijal. 32 õpilast olid valmis alustama diplomiprogrammis, nendest 22 olid meie enda kooli eelaasta õpilased. Avasime esimest korda kaks eelaasta klassi, kokku on seal 44 õppurit. Tänavuses DP1 klassis on õpilasi 29. Oleme väikesest üksusest kasvanud ligi 100 õppuri ja 21 õpetajaga kooliks, kus õpetajad ja õpilased moodustavad oma 24 eri päritolumaaga erakordselt huvitava koosluse. Iga uus õppeaasta toob meie mitmekultuurilisse kooliperre lisa. Sel aastal on kaugemad tulijad pärit näiteks Jaapanist, Nigeeriast, USA-st ja Brasiiliast.

Uued õppeained

Õpilaste arvu kasv tõi kaasa ka muutusi õppeainete valikus. Avasime diplomiprogrammis põneva psühholoogia õppesuuna, mis õpilaste valikus on sel aastal ka üks populaarsemaid. Meditsiiniteaduse õppesuunda lisandus diplomiprogrammis viis inimest, humanitaar- ja kunstiteaduse õppesuunda kuus, sotsiaalteaduste õppesuunda kaksteist ning loodus- ja täppisteaduste õppesuunda kuus. Kohustuslike ainete kõrval on endiselt kõige eelistatumad õppeained meie koolis ärikorraldus ja bioloogia.

Eelaasta õpilaste õppekava moodustub õppeainetest, mida me pakume diplomiprogrammis. Nendele lisaks on sellest aastast võimalik eelaastal õppida rahvusvahelisi suhteid ja majandust.

Keskendume tulemuste saavutamisele

Eelmise aasta lõpetajad lisasid seni saavutatud tulemustele veelgi vürtsi: üks õpilane kirjutas oma akadeemilise essee maksimumpunktidele ning selle kõrval saavutas kõrgeimad tulemused ka matemaatikas ja füüsikas.

Praegu käib koolis vilgas õppetöö. Novembri keskel esitame IBO-le nimekirja meie õpilastest, kes sooritavad sel õppeaastal lõpueksamid. Abituriendid teavad, et tulemuste latt on meie koolis seatud kõrgele: kui tahad saavutada väga häid tulemusi, siis kuula, uuri, avasta, õpi, tee tööd ja kõik on võimalik.

Jalus