fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Rahvusvahelise kooli õppeainete valik on täienenud

20.10.2023

Sel sügisel püstitas Audentese rahvusvahelise kooli õpilaste arv rekordi: õppeaastat alustas siin lausa 101 noort. Kui kasvab kool, siis kasvavad ka iga õpilase võimalused enda õppeprogrammi kokkupanemisel. Viimastel aastatel on valikusse lisandunud mitu uut ja põnevat õppeainet.

Psühholoogia

Juba eelmisel kooliaastal lisasime sotsiaalteaduste õppeainete hulka psühholoogia. See aine sai kiiresti populaarseks ning ka sel sügisel täitus psühholoogia õppijate rühm ülimalt ruttu.

Meie psühholoogiaõpetaja Jente de Langen rõhutab, et pole olemas ühtset meetodit, mis kirjeldaks või seletaks vaimseid protsesse ja käitumist iseseisvalt. Seda valdkonda tuleb uurida multidistsiplinaarselt ja erinevate meetoditega. Ühtlasi märgib Jente, et käitumine ei ole staatiline nähtus: maailma, ühiskonna ja väljakutsete muutudes muutub ka käitumine.

„Psühholoogia õppeaine puhul on kasulik see, et õpilane saab ülevaate psühholoogia valdkonna olulistest meetoditest ja uuringutest ning õpib neid teadmisi rakendama,“ lisab Jente.

Meie teine psühholoogiaõpetaja Uljana Popova nimetab psühholoogia õppeainet sissejuhatuseks, mis võimaldab mõista käitumist bioloogilise, kognitiivse ja sotsiaalkultuurilise lähenemisviisi abil: „Nende valdkondade teadmisi, kontseptsioone, teooriaid ja uuringuid käsitleme ning hindame õppetöö käigus kriitiliselt.“

Kõnealuses õppeaines tutvutakse ka rakenduspsühholoogiaga: õpilased asetavad eelnimetatud lähenemisviiside kohta omandatud teadmised konkreetsete uurimissuundade konteksti, avardavad enda psühholoogiaalast kogemust ja arendavad kriitilise uurimise oskust.

Sporditeadus

Tänavu sügisel lisasime täppis- ja loodusteaduste õppeainete valikusse sporditeaduse. See sporti, liikumist ja tervishoidu hõlmav õppeaine haakub kogu Audentese organisatsiooni pakutavate võimaluste spektriga. Sporditeaduses uurivad õpilased reaalses kontekstis teaduslikke väiteid, mis puudutavad inimese füsioloogiat, biomehhaanikat ja psühholoogiat. Nii arendavad nad arusaamu, oskusi ja tehnikaid, mida saab rakendada nii õpingutes kui ka mujal.

Õppeaine hõlmab kolme põhiteemat:

  • treeningufüsioloogia ja toitumine;
  • biomehhaanika;
  • spordipsühholoogia ja motoorne õpe.

Need teemad on esmapilgul erinevad, kuid neil on ka palju kattuvusi. Õppeaine keskmes ongi kolme põhiteema seoste uurimine.

Sporditeaduse õpetaja Leonardo Moreira Lobo märgib, et õppeaine rõhk on eksperimentaalsel tööl, mis annab õpilastele võimaluse esitada küsimusi ja korraldada koos õpetajaga mitmesuguseid katseid. „Seejuures saab õpilane teada, kuidas andmeid koguda ja analüüsida, kaaslastega koostööd teha ning tulemusi kajastada, hinnata ja edastada,“ lisab Leonardo.

Osa sporditeaduse tunde toimub spordirajatistes, aga ka näiteks tervishoiumuuseumis. Leonardo mainib muheledes, et selle õppeaine praktikumide rikastamiseks on nüüd kooli soetatud ka luukere ja see ei ole kapis.

Jalus