fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Rita Lehtpuu: „Matemaatika ei ole raske, aga seda tuleb õppida järjepidevalt“

30.03.2020

Matemaatika on üheselt mõistetavate sümbolite keel. Kui need sümbolid saavad selgeks, siis on ka ümbritsev maailm paremini arusaadav ja mõõdetav.

Selleks et õpilased saaks nii mitmekülgset ainet õppida, on vaja ka pühendunud matemaatikaõpetajat. Sel juhul võib matemaatikast saada lemmikõppeaine, nagu on juhtunud päris paljude meie kooli õpilastega.

Uurisime, mida arvab selle aine õpetamisest Audentese matemaatikaõpetaja Rita Lehtpuu.

Mida pead matemaatikaõpetaja töös kõige olulisemaks?
Kõige tähtsam on kannatlikkus. Tuleb panna ennast õpilase olukorda ning püüda teda mõista, ülesandeid diferentseerida ja õpitavat igapäevaeluga siduda. Soovin väga, et õpilased saaksid matemaatikas teemad selgeks ja oskaksid neid elus edaspidi kasutada.
Peale aine õpetamise juhib õpetaja tunnis pedagoogilis-psühholoogilist protsessi: aine omandamine toimub selle protsessi käigus ja seejuures tuleb lähtuda õpilase individuaalsusest. Õpetajana püüan jõuda iga õpilaseni.
Tulemus on hea siis, kui õpilasel on tahtmist õppida ja vaeva näha. Kui üksnes õpetaja pingutab, siis häid resultaate ei tule. Matemaatika ei ole raske, aga seda tuleb õppida järjepidevalt.

Mis Sind õpetajaametis rõõmustab?
Mind teeb rõõmsaks see, kui õpilasele on hakanud matemaatika meeldima ning kui ta võtab tunnist aktiivselt osa ja on valmis ülesannete lahendamist harjutama ka peale tundi, et osaleda väljaspool kooli toimuvatel matemaatikavõistlustel.
Tore on ka see, kui mõni õpilane tuleb kallistama või ütleb häid sõnu. Rõõmustan, kui õpilane on heas tujus ja puhanud ning kui ta on teema omandanud.
Meie klassides on vähem õpilasi ja kool on väike, tänu sellele valitseb Audenteses rahulik ning turvaline õpikeskkond. Õpilased on hoolivad ja sõbralikud ning kolleegid väga abivalmid ja toetavad.

Millist lisaväärtust pakub õpikeskkond Eduten?
Eduten on toonud matemaatika õppimisse põnevust. See soomlaste loodud õpikeskkond (eduten.com) võimaldab matemaatilisi teadmisi kinnistada mänguliste meetoditega. Kõik ülesanded on loonud Soome tegevõpetajad.
Audentese erakool hakkas Eduteni keskkonda kasutama pisut rohkem kui aasta tagasi. Siis sai sellega tutvust tehtud kuuenädalases pilootprojektis, mida juhtis õpetaja Maris Neumann. Tookord osalesid kolmandad-neljandad klassid. Sellel õppeaastal on Eduteni keskkonda kaasatud meie kooli esimestest kuni neljandatest klassidest juba üle 150 õpilase.
Eduten on kogunud õpilaste seas kiiresti populaarsust, sest sealsed ülesanded vahelduvad ning raskusastmed ja teemad on erinevad. Lastel on alati eesmärk ülesannetega hakkama saada, sest ülesande lahendajat ootab virtuaalne pronks-, hõbe- või kuldkarikas ning täieliku lahendamise puhul lausa teemantkarikas.
Õpetajal võimaldab see keskkond põhjalikult analüüsida, kui kergelt või raskelt igal lapsel ülesannete lahendamine läheb ning mis valdkonnas vajab mõni laps abi või hoopis keerulisemaid lisaülesandeid.
Õpilane saab üht ülesannet teha ka korduvalt, et see selgeks saada. Nii pole vaja ajalist piirangut karta – sellest saavad eriti palju kasu just nõrgemad õpilased.
Eduteni keskkond on ingliskeelne, mis omakorda arendab laste inglise keele oskust (matemaatikaõpetajad teevad inglise keele õpetajatega selle nimel koostööd). Ka praegused esimesed klassid, kes alles alustasid inglise keele õpingutega, saavad Eduteni keskkonnas suurepäraselt hakkama.
Eduten õpetab lastele ka aega planeerima, sest iga konkreetse teema ülesanded tuleb ära teha kahe nädala jooksul. Nii saab õpilane valida ise, kus ja millal ta ülesandeid lahendab. Olgu siis koolis, kodus, reisil olles või vanaema külastades.

Millistel matemaatikavõistlustel Audentese õpilased osalevad?
„Nuputa“ on võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, mis toimub kahes vanuserühmas. Matemaatikateadmisi panevad proovile viiendate ja kuuendate klasside neljaliikmelised tiimid ning seitsmendate klasside kolmeliikmelised tiimid. Võistlust korraldab Eesti Matemaatika Selts koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga.
Sellel aastal toimus Tallinna koolide voor 30. jaanuaril Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Iga kooli mõlemast vanuseastmest oli oodatud võistlema üks tiim. Võistkondadel tuli lahendada ristsõna, valikvastustega ülesandeid, ei-jah-ülesandeid ning loovusülesandeid.
Viiendate-kuuendate klasside neljaliikmelisi võistkondi oli kokku 37 koolist. Audentese erakool saavutas nende seas tubli kaheksanda koha.
6. märtsil toimus Jakob Westholmi Gümnaasiumis matemaatikaülesannete lahendamise võistlus „4_5_6_matasõbrad“, kus osalesid Tallinna neljandate kuni kuuendate klasside õpilased.
Ülesandeid lahendas iga õpilane individuaalselt. Neljanda klassi võistlus toimus ühes osas ja ülesannete lahendamiseks anti aega kaks tundi. Viienda-kuuenda klassi võistlus toimus kahes osas: esimeses pooles lahendati ülesandeid ja teises pooles põhjendati lahenduskäike. Audentese erakoolist osales sellel võistlusel kaks õpilast neljandast, kaks õpilast viiendast ja kolm õpilast kuuendast klassist.

Jalus