fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUS

Robootikaringi võistkond osales „First Lego League” robotivõistlusel ja pääses edasi finaali

28.02.2023

Audentese huvikeskuse 3.–6. klassi robootikaringi võistkond AR Team (Audentese Robootika meeskond) osales 18. veebruaril robotivõistlusel.

First Lego League Challenge  on ülemaailmne robotivõistlus, mis on mõeldud lastele vanuses 9–16 eluaastat ja milles osaleb tuhandeid meeskondi erinevatest riikidest ning mille eesmärk on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine. Selle hooaja teema kandis nimetust Energia teekond (Superpowered).

Võistlus on meeskondlik ja selle käigus õpitakse ühiste eesmärkide seadmist ning saavutamist, meeskonnatööd, eri olukordades üksteisega arvestamist, toetamist ja abistamist. Võistlus koosnes neljast osast: innovatsiooniprojekt, roboti disain, robotimäng ja põhiväärtused.

Innovatsiooniprojekti osas pidi meeskond uurima energia teekonda alatest selle tootmisest kuni jõudmisest tarbijani. Leidma probleemi olemasolevate tootmis-, transportimis- või tarbimisviisides, uurima probleemi lähemalt ja välja pakkuma parema või täiesti uue lahenduse, mis aitaks energia teekonda paremaks muuta.

Audentese robootika meeskond AR Team leidis, et lumi, mis talvel linnades kokku kogutakse ja ladustamispaika seisma viiakse, võiks leida parema kasutuse. Meeskond mõtles välja, et võiks ehitada lumesulatusjaama ja hakata tootma lumeenergiat. Kokku kogutud lumi viiakse spetsiaalsesse hoiukohta, kus see maasoojuse toimel sulama hakkab, liigub edasi läbi kollektori turbiini, mis elektrit tootma hakkab.

Põhiväärtuste kategoorias vaadeldi meeskonnatööd-ja vaimu, pühendumist, eesmärkide püstitamist ja saavutamist, koostööoskust, tööjaotust ning aja planeerimist. Kui kohtunikud olid meeskonna ettevalmistustegevustest ülevaate saanud, anti meeskonnale lahendamiseks ülesanne.

Roboti disaini kategoorias hinnati roboti välimust, tugevust, liikumist, ülesannete lahendamise täpsust ja programmi ülesehitust. Võistlejad tutvustasid kohtunikele robotiehituse protsessi, näitasid ülesannete lahenduskäike ja põhjendasid, miks kasutati valitud seadistust.

Robotimängus peab robot lahendama võistlusväljakul olevad ülesanded. Aega oli ühe ülesande jaoks kaks ja pool minutit ning iga meeskond tegi nii palju ülesandeid kui jõudis. Pärast mängu lõppu vaatas kohtunik koos meeskonnaga sooritatud ülesanded üle ning pandi kirja punktisumma. Kokku oli kolm vooru ja kirja läks kõige parem tulemus.

AR Team õppis ettevalmistuse käigus robotit ehitama ja disainima, etteantud ülesannetele eri lahendusviise välja mõtlema ja nende töökindlust testima. Lisaks õpiti veel tööd planeerima, probleeme leidma ja neile lahendusi otsima, koostööd tegema, et ühise eesmärgi nimel pingutada. Võistlusel oli võimalus tutvuda ka teiste meeskondade projektide, robotite ja omanäoliste lahendusviisidega.

Võistlusel osales kokku 24 meeskonda, nendest kaheksa parimat pääsesid edasi finaali. Võistluspäev oli pikk ja pingeline, täis erinevaid tegevusi, ootust ja võistlusärevust. Seda enam rõõmustame, et AR Team on üks meeskondadest, kes jätab finaalis.

Suur tänu AR Teami liikmetele ja õpetaja Allanile ning soovime kõike paremat finaaliks!

Jalus