fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUS

Robootikaringi võistkond osales „First Lego League” robotivõistlusel

29.01.2020

Audentese huvikeskuse 3.–6. klassi robootikaringi võistkond AR Team (Audentese Robootika meeskond) osales 25. jaanuaril robotivõistlusel.

First Lego League on ülemaailmne robotivõistlus, mis on mõeldud lastele vanuses 9–14 eluaastat ja milles osaleb tuhandeid meeskondi erinevatest riikidest. Selle hooaja teema kandis nimetust Linnalooja (City Shaper).

Võistlus on meeskondlik ja selle käigus õpitakse ühiste eesmärkide seadmist ning saavutamist, meeskonnatööd, eri olukordades üksteisega arvestamist, toetamist ja abistamist. Võistlus koosnes neljast osast: projekt, roboti disain, robotimäng ja põhiväärtused.

Iga meeskond sai võistluse alguses robotimängu jaoks võistlusmati koos Lego klotsidega. Nendest tuli juhiste järgi kokku panna missioonimudelid ja paigutada need ettenähtud kohtadele võistlusväljakul. Iga mudel kujutas kindlat probleemi, mis oli seotud selle hooajaga ja vajas lahendust uudsete ideede näol, et tulevikus sellele probleemile praktiline lahendus leida, see valmis teha ning kasutusele võtta, et elu seeläbi paremaks muuta.

Projekti osas pidi meeskond leidma oma kodukohas asuva hoone või avaliku kohaga seotud probleemi, leidma sellele uudse lahenduse ja jagama seda asjatundjatega. AR Team leidis, et erinevates randades on probleemiks prügi, mis on liiva sees ja mida on seetõttu koristada. AR Team mõtles välja ja 3D modelleeris roboti, mis sõelub rannas liiva, kogub prügi kokku ja toimetab selle jäätmekonteinerisse. Võistlusel esitleti oma ideed kohtunikele.

Põhiväärtuste kategoorias vaadeldi meeskonnatööd-ja vaimu, pühendumist, eesmärkide püstitamist ja saavutamist, koostööoskust, tööjaotust ning aja planeerimist. Kui kohtunikud olid meeskonna ettevalmistustegevustest ülevaate saanud, anti meeskonnale lahendamiseks ülesanne. Selle hooaja ülesandeks oli ehitada vasaku käega ja aja peale võimalikult kõrge Lego klotsidest torn.

Roboti disaini kategoorias hinnati roboti välimust, tugevust, liikumist, ülesannete lahendamise täpsust ja programmi ülesehitust. Võistlejad tutvustasid kohtunikele robotiehituse protsessi, näitasid ülesannete lahenduskäike ja põhjendasid, miks kasutati valitud seadistust.

Robotimängus peab robot lahendama võistlusväljakul olevad ülesanded. Aega oli ühe ülesande jaoks kaks ja pool minutit ning iga meeskond tegi nii palju ülesandeid kui jõudis. Pärast mängu lõppu vaatas kohtunik koos meeskonnaga sooritatud ülesanded üle ning pandi kirja punktisumma. Kokku oli kolm vooru ja kirja läks kõige parem tulemus.

AR Team sooritas edukalt enamus planeeritud ülesandeid. Ettevalmistuse käigus õpiti robotit ehitama ja disainima, etteantud ülesannetele eri lahendusviise välja mõtlema ja nende töökindlust testima. Lisaks õpiti veel tööd planeerima, probleeme leidma ja neile lahendusi otsima, koostööd tegema, et ühise eesmärgi nimel pingutada. Võistlusel oli võimalus tutvuda ka teiste meeskondade projektide, robotite ja omanäoliste lahendusviisidega.

Võistlus kestis kogu päeva ja õpilased said hinnalise võistluskogemuse ning palju uusi ideid ja mõtteid, mida robootikaringis edasi arendada.

Suur tänu AR Teami liikmetele ja õpetaja Allanile.

Jalus